Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om pandemiläget i Dalarna 17 december 2021

Graf som visar utvecklingen av antalet covid-smittade personer i dalarnas län per vecka. Vecka 49 var 655 personer smittade.

Här följer en redogörelse för utvecklingen av coronapandemin i Dalarnas län.

Smittspridning

Smittspridningen i Dalarna ökar just nu kraftigt. Från 222 smittade vecka 48 till 655 konstaterade fall vecka 49. Region Dalarna rapporterar att smittspridningen förekommer i flera olika verksamheter, men att majoriteten av spridningen sker i länets skolor. Efterfrågan på provtagningskit har också ökat markant under de senaste veckorna.

Sjukhusinläggningar och vaccination

Antalet inneliggande patienter på vårdavdelning fortsätter att öka. Sedan pandemin startade har det i Dalarna som lägst varit i genomsnitt 9 patienter per dag som vårdats för sina covid-19-symtom. Under förra veckan (vecka 49) var det i genomsnitt 18 patienter som behövde sjukhusvård. Dagens siffror kan jämföras med samma tid förra året då i genomsnitt 50 covid-patienter låg inlagda på sjukhus. Skillnaden mellan då och nu är att majoriteten av länets befolkning är vaccinerade. Regionen ökar nu också takten för att vaccinera flera med dos tre innan den nya virusvarianten Omikron får spridning i länet.

Förväntad händelseutveckling

Enligt Folkhälsomyndighetens scenarier kan smittspridningen fortsätta öka i Dalarna. Den utvecklingen ser vi redan i grannländer och i angränsande län. Höga nivåer av smittspridning kommer i sin tur leda till fler sjukhusinläggningar. Då vaccinationerna visar fortsatt god effekt mot svår sjukdom och död är det viktigt att fortsätta arbetet för att öka vaccinationstäckningen i länet. Samtliga organisationer i länet uppmanas också att ha en fortsatt beredskap att hantera påverkan av covid-19 under 2022, oavsett smittläget.

Budskapet från länets krishanteringsaktörer:

Pandemin är inte över. Att vaccinera dig är det viktigaste du kan göra. Håll dig uppdaterad och följ lagar, råd och rekommendationer.

Mer information


Vaccinering och provtagning i Dalarna: 1177 Länk till annan webbplats.

Vaccinationsbevis: e-hälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Verifiering av vaccinationsbevis: Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Länk till annan webbplats.

Covid-19-vaccin som används i Sverige: läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Gällande lagar, råd och rekommendationer: krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen: länsstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Pandemins läge och utveckling i Sverige: Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt