Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om två nya naturreservat i Dalarna

En skog av tallar och granar som står bland mossklädda stenbumlingar.

Norr Skålö naturreservat i Vansbro kommun är ett av de två nybildade reservaten i Dalarna, det andra är Bredvalla i Malung-Sälens kommun. Foto: Anki Alfredéen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har fattat beslut om två nya naturreservat: Norr Skålö som ligger i Vansbro kommun och Bredvalla som ligger i Malung-Sälens kommun. De två reservaten har båda en stor artrikedom som gör dem skyddsvärda.

Norr Skålö bjuder på variation

Norr Skålö är ett reservat som bjuder på stor variation inom reservatet, och i landskapet som präglas av både sjöar och höjder. Inom reservatet hittar man många olika sorters träd – främst tall och gran, men även lövträd, i olika åldrar och storlekar. I området finns också minnen från förr i form av två fångstgropar som användes fram till 1800-talet för att fånga vilt.

Om Norr Skålö naturreservat Länk till annan webbplats.

Bredvallas vilda vatten

Bredvalla naturreservat har fått sitt namn efter ån Bredvalla, som tar sig ner längs med Bredvallsfjället och har flera vattenfall. Stänkzonen kring ån är en speciell miljö med ovanliga förutsättningar för mossor och lavar. Här finns en varierad äldre skog med höga naturvärden, bland annat örtrik ängsgranskog.

Om Bredvalla naturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt