Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny riskhanteringsplan för hantering av översvämningsrisker i Falu tätort

Bild på Faluån, tagen i centrala Falun med Kristinekyrkan i bakgrunden.

Inom ramen för arbetet enligt översvämningsdirektivet och förordningen om översvämningsrisker har Länsstyrelsen upprättat en riskhanteringsplan för Falu tätort. Planen har tagits fram i dialog med Falu kommun och Falu Energi och Vatten.

Bakgrund

Falu tätort är ett av de 25 områden i landet där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedömt att översvämningsrisken är betydande, och där konsekvenserna av översvämningar kan orsaka stor skada.

På MSB:s webbplats kan du läsa mer om hur områdena identifierats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För de 25 områdena har hot- och riskkartor som visar på översvämningsrisken tagits fram av MSB och länsstyrelserna.

Kartorna finns publicerade på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riskhanteringsplanen för Falu tätort

Hot- och riskkartan för Falun ligger till grund för den nu framtagna riskhanteringsplanen för Falu tätort. Riskhanteringsplanen innehåller mål och åtgärder för att minska risken för att människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet drabbas av skador till följd av översvämning.

Här kan du ta del av riskhanteringsplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I samband med framtagandet av riskhanteringsplanen har Länsstyrelsen även upprättat en miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivningen är en del av den strategiska miljöbedömning som myndigheter och kommuner ska genomföra för planer och program vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Här kan du ta del av miljökonsekvensbeskrivningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt