Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om pandemiläget i Dalarna 8 december 2021

Sjuksköterska ger vaccinspruta till kvinna

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronapandemin under de senaste två veckorna.

I Dalarna konstaterades 222 personer smittade av covid-19 under vecka 48. Det är en ökning från veckan innan då 202 personer smittades. Det förekommer utbrott på skolor i länet, men merparten av de smittade utgörs för närvarande av vuxna. Vi ser också en betydligt högre smittspridning grannlän som Västmanland, vilket kan komma att påverka Dalarna.

Antalet inlagda patienter på vårdavdelning var i genomsnitt 12 per dag under vecka 48. Många av de som idag är inlagda är äldre som ännu inte hunnit få sin tredje påfyllnadsdos av vaccin. Under de senaste veckorna har vi sett en gradvis stegring av antalet patienter som behandlas för sina symtom, men det är fortfarande långt ifrån den belastning på vården som Regionen upplevde under pandemins inledande faser.

Den generella bilden är att pandemin har en måttlig påverkan på länet.

Vaccinationstäckningen

Totalt har drygt 86 procent av Dalarnas befolkning (12 år och äldre) fått minst en dos, och 84 procent har fått två doser. Det är fortfarande yngre som i högre utsträckning ännu inte har vaccinerat sig. I åldersgruppen 18 till 29 år så är det bara 76 procent som är fullvaccinerade i Dalarna.

Högst är vaccinationstäckningen i Leksands kommun där 90 procent av befolkningen över 12 år har vaccinerat sig. Lägst är vaccinationstäckningen i Orsa, Vansbro och Borlänge, där motsvarande siffra är 84 procent.

Provtagningen

Trycket på provtagningen i länet har ökat i samband med förändrade rekommendationer kring testning och det faktum att vi ser en ökad smittspridning i länet.

Från och med den 7 december behöver man inte längre boka tid för provtagning av covid-19 i Dalarna. Istället hämtas provtagnings-kit och prov registreras med hjälp av en webbläsare eller smartphone och en e-legitimation. Mer information finns på 1177. Länk till annan webbplats. Region Dalarna planerar också en större informationsinsats för att sprida kunskap om det nya tillvägagångssättet.

Planerade och vidtagna åtgärder

Region Dalarna söker aktivt fler vaccinatörer, bland annat diskuteras samarbete med Högskolan Dalarnas studenter och lärare.

Det är bara vid positivt PCR-test som Regionens smittspårare får kännedom om bekräftade fall och kan arbeta för att bryta smittkedjan. Därför trycker Region Dalarna på hur viktigt det är att även de som testats positiva vid snabbtest också gör ett PCR-prov.

Norge har infört inreseregler i två steg, dels den 26 november och den 2 december som påverkar länets gränspendling. Läs mer på Grensetjänsten Sverige-Norge. Länk till annan webbplats.

Från och med vecka 48 bedriver Länsstyrelsens ett aktivt tillsynsarbete enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Underlag till Länsstyrelsens lägesbild

Den samlade lägesbilden baseras på information från samverkansmöten och rapporter från 7 av länets 15 kommuner.

Mer information


Vaccinering och provtagning i Dalarna: 1177 Länk till annan webbplats.

Vaccinationsbevis: e-hälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Verifiering av vaccinationsbevis: Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Länk till annan webbplats.

Covid-19-vaccin som används i Sverige: läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Gällande lagar, råd och rekommendationer: krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen: länsstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Pandemins läge och utveckling i Sverige: Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt