Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 45 och 48: Ökade tillsynsinsatser väntas vid evenemang

Länsstyrelsernas gemensamma logotyp

Länsstyrelserna kommer att kontrollera allt fler allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att säkerställa att de vidtar korrekta smittskyddsåtgärder enligt begränsningarna som infördes 1 december. Detta finns att läsa om i nationella lägesbilden från länsstyrelsernas pandemitillsyn för vecka 45 och 48.

I och med den ökande smittspridningen och de nya begränsningar som införts med stöd av den tillfälliga covid-19-lagen trappar länsstyrelserna återigen upp verksamheten och ökar intensiteten i tillsynen. Runt om i landet förbereder länsstyrelsernas tillsynsenheter för att genomföra kontroller av arrangemang ute på plats för att säkerställa att anordnare vidtar korrekta smittskyddsåtgärder.

Från och med den 1 december ska den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning vidta åtgärder för att undvika spridning av covid-19. Beroende på deltagarantalet och om sammankomsten eller tillställningen är inom- eller utomhus ställs olika krav på smittskyddsåtgärder som anordnare behöver vidta. Exempelvis har arrangörer möjlighet att använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare i kombination med grundläggande smittskyddsåtgärder. Om arrangörer väljer att inte använda sig av vaccinationsbevis ska både grundläggande och särskilda smittskyddsåtgärder vidtas, exempelvis ska deltagare ha anvisade sittplatser och det får max vara åtta personer per sällskap.

Inför den 1 december uppstod ett stort informationsbehov bland anordnare, exempelvis kring vad som gäller för vaccinationsbevis och hur dessa ska verifieras. Länsstyrelserna har därför fokuserat på information och rådgivning i kombination med flertalet kommunikationsinsatser och medverkan i media. I återkoppling till länsstyrelserna har flera av de större aktörerna som använt sig av vaccinationsbevis lyft att verifieringen av vaccinationsbevisen löpt på väl rent logistiskt sedan införandet förra veckan. Generellt ser länsstyrelserna att aktörerna visat stor villighet att anpassa sina verksamheter på kort tid.

- Genom att länsstyrelserna redan har bedrivit tillsyn över evenemang under året är den gemensamma bilden att det har gått snabbt att återupprätta dialoger med arrangörer. Vi kommer nu att fokusera på att bedriva tillsyn ute på evenemang och fortsätta bistå med information och rådgivning, säger Anna Carlsson, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Om du ska arrangera ett evenemang, är osäker på vad som gäller och vill ha rådgivning, så är du välkommen att kontakta Länsstyrelsen i ditt län. På länsstyrelsernas webbplats finns även mer information om gällande begränsningar enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Mer information om gällande begränsningar enligt den tillfälliga covid-19-lagen på länsstyrelsernas webbplats Länk till annan webbplats..

Ta del av den nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell sammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 45 och 48. Länk till annan webbplats.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. För att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 januari 2022. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Kontakt