Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om pandemiläget i Dalarna 24 november 2021

Bild på kvinna som får en vaccinspruta i armen.

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronapandemin under de senaste två veckorna.

I Dalarna ökar smittspridningen. Vecka 45 var det 59 personer som testades positiva för covid-19, vecka 46 var det 118 personer. Det kommer också rapporter från övriga Europa som visar på en ökande smittspridning, även i länder med hög vaccinationstäckning.

Samtidigt ser vi att antalet patienter i länet som vårdas på vårdavdelning för sina symtom fortsätter att minska, från 8 personer vecka 45 till 7 personer vecka 46. Det har heller inte vårdats någon covid-patient på IVA i Dalarna under de senaste två veckorna.

Den generella bilden är också att pandemin för närvarande har en begränsad påverkan på länet.

Vaccinationstäckning

Regeringens besked om att man har för avsikt att införa krav på vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare har ökat vaccinationsviljan i länet. Region Dalarna har bland annat sett en ökning av bokade tider för första vaccineringsdosen.

Samtidigt pågår vaccinationerna på länets skolor, där 58 procent av 12-15 åringarna har fått sin första dos, och äldre som nu får sin tredje dos.

Siffror från Folkhälsomyndigheten visar att fram till och med 18 november hade drygt 87 procent av alla vuxna i Dalarna fått minst en dos, och knappt 85 procent hade fått två doser.

E-hälsomyndigheten har också gått ut med en uppmaning om att så många som möjligt bör skaffa e-legitimation för att snabbare kunna ta del av sitt vaccinationsbevis. Myndigheten ser redan att de får allt fler förfrågningar om vaccinbevis och för dem som beställer pappersbevis riskerar det att bli långa väntetider.

Provtagning

Från och med den 22 november har Folkhälsomyndigheten återgått till tidigare rekommendationer för testning. Det innebär att alla (6 år och äldre) som får symtom ska testa sig, oavsett om man är vaccinerad eller inte.

Planerade och vidtagna åtgärder

Enligt tillsynssamordningen för covid-19-lagen vill många verksamheter behålla sina smittskyddsåtgärder. Med anledning av detta uppmuntras butiker att se över vilka frivilliga åtgärder de kan vidta för att minska trängsel när reorna drar igång. Information om frivilliga smittskyddsåtgärder har lagts ut på Länsstyrelsens webbplats och i sociala medier.

Inom ramen för regeringsuppdraget: ”ökad vaccinationstäckning”, har Länsstyrelsen i samverkan med Regionen möten med ideella föreningar i hopp om att via dessa nå ut bättre till områden där vaccinationstäckningen är lägre.

I samband med införandet av krav på vaccinbevis vid evenemang inomhus med fler än 100 deltagare kommer Folkhälsomyndigheten ta fram föreskrifter som berättar vad som gäller vid evenemang där arrangörer inte använder sig av vaccinationsbevis. Exempel på begränsningar som kan komma att gälla är regler om maxantal personer per kvadratmeter och krav på avstånd mellan sällskap. Det innebär också att tillsynsenheten i Dalarna utökar sin tillsyn.

Länsstyrelsen och Regionen har deltagit på möte med Folkhälsomyndigheten och övriga län och regioner med stor vinterturism införkommande skidsäsong. Fler möten är planerade.

Underlag för lägesbild

Den samlade lägesbilden baseras på rapporter från 10 av 15 kommuner och samverkansmöten med länets skolaktörer och smittskydd/vaccinsamordning på Region Dalarna.

Kontakt