Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om pandemiläget i Dalarna - 10 november 2021

Bild som visar hur en sjuksköterska ger en vaccindos i armen på en kvinna som sitter på en stol

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronapandemin under de senaste två veckorna.

Smittspridningen i Dalarna fortsätter att skilja sig mellan länets kommuner och drivs framförallt av lokala utbrott på mellan- och högstadieskolor.

Under vecka 44 minskade PCR-testerna i länet med 40 procent jämfört med vecka 43. Detta skedde i samband med att Folkhälsomyndigheten ändrat rekommendationerna för testning. Det är därför svårt att jämföra nuvarande provtagningsdata med statistik från tidigare veckor.

Vaccinationstäckning

Vaccinationstäckningen i länet är fortsatt hög. Samtidigt ökar inte längre andelen vaccinerade i åldersgruppen 16 år och äldre. Där har 87 procent fått sin första dos. Det är samma siffra som för två veckor sedan. 84 procent är fullvaccinerade, för två veckor sedan var det 83 procent. Samtidigt ser vi att andelen vaccinerade i åldersgruppen 12–15 år ökat kraftigt, från 21 procent vecka 41 till 47 procent vecka 44.

Påverkan på samhället

Den generella bilden är att pandemins påverkan på länet är liten. De flesta sektorer redovisar ingen påverkan, medan skolan och sjukvården upplever måttlig påverkan. Under vecka 44 var det genomsnittliga antalet patienter i länet som varje dag låg på vårdavdelning för sina covid-19-symtom åtta, veckan innan var det nio.

Planerade och vidtagna åtgärder

Region Dalarna och länets kommuner genomför just nu vaccineringar inom skolan och ger även en tredje dos till prioriterade grupper – bland annat i samband med årets influensavaccinering.

Under de senaste veckorna har länsstyrelsernas pandemitillsynsverksamhet genomfört flera kommunikationsinsatser i sociala medier för att uppmuntra verksamheter att frivilligt vidta åtgärder som kan motverka smittspridning av covid-19. Något som betonas vara extra viktigt under kommande rea-perioder som Black Week och Black Friday.

Underlag för lägesbild

Den samlade lägesbilden baseras på information från samverkansmöten och rapporter från 12 av 15 kommuner. Länsstyrelsen i Dalarnas län har samverkat med länets skolaktörer, kommunernas hälso-och sjukvård samt smittskydd/vaccinsamordning på Region Dalarna.

Kontakt