Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 43 och 44: Är din verksamhet redo om smittläget försämras?

Länsstyrelsernas gemensamma logotyp

Länsstyrelserna har skickat ut enkäter och genomfört intervjuer med verksamhetsutövare som träffats av den tillfälliga covid-19-lagen och länsstyrelsernas tillsyn. Länsstyrelserna kan konstatera att många verksamheter väljer att ha kvar flera smittskyddsåtgärder. Detta finns att läsa om i nationella lägesbilden från länsstyrelsernas pandemitillsyn för vecka 43 och 44.

Länsstyrelserna har i uppdrag att kontrollera att den tillfälliga covid-19-lagen följs och upprätthåller just nu en tillsynsberedskap om smittläget försämras som då kan innebära att begränsningar för verksamheter återinförs. Länsstyrelserna ser att det även är viktigt att verksamheter har en plan för och är beredda att agera snabbt om smittan i samhället ökar.

Under de senaste veckorna har länsstyrelserna genomfört flera kommunikationsinsatser i sociala medier för att uppmuntra verksamheter att frivilligt vidta åtgärder som kan motverka smittspridning av covid-19. Folkhälsomyndigheten trycker också på att förebyggande åtgärder har stor betydelse för att motverka andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under vinterhalvåret. Vidare har länsstyrelserna genomfört ett antal enkätutskick och intervjuer med verksamhetsutövare där flertalet uppger att de kommer att behålla handsprit, avståndsmarkeringar på golvet och fortsätta begränsa antalet kunder och besökare. Skälen som uppges är att det skapar trygghet för personal och kunder då många av dem efterfrågar smittskyddsåtgärder.

I slutet av månaden kommer många butiker ha stora reor i samband med Black Week. När många människor trängs i butiker och köpcentrum finns en ökad risk för spridning av covid-19.

- Om du bedriver en butik har du möjlighet att vidta frivilliga åtgärder som kan minska trängsel och därmed smittspridning i samband med Black Week. Se över redan nu hur det ser ut i din butik och vilka förutsättningar som finns att anpassa lokalen för att förhindra att trängsel och så kallade flaskhalsar uppstår. Även mindre åtgärder kan ge effekt, säger Anna Carlsson, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

För de verksamheter som önskar rådgivning kring lämpliga smittförebyggande åtgärder finns länsstyrelserna tillgängliga både via mail och telefon. På länsstyrelsernas webbplats finns även flera exempel på åtgärder som verksamhetsutövare frivilligt kan vidta för att motverka spridning av covid-19 viruset.

Förslag på frivilliga åtgärder för att minska smittspridning på länsstyrelsernas webbplats.

Ta del av den nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell sammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 43 och 44. Länk till annan webbplats.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. För att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 januari 2022. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Kontakt