Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 41 och 42: Fortsatt tillsynsberedskap om smittläget försämras

Länsstyrelsernas gemensamma logotyp

Länsstyrelserna upprätthåller en beredskap och bibehåller kapacitet för att kunna genomföra tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen om det epidemiologiska läget försämras och begränsningar för verksamheter återinförs. En del av länsstyrelsernas beredskap innefattar att informera om smittskyddsåtgärder som verksamhetsutövare frivilligt kan vidta för att motverka smittspridning. Detta finns att läsa om i nationella lägesbilden från länsstyrelsernas pandemitillsyn för vecka 41 och 42.

I enlighet med regeringens plan för avveckling av restriktionerna som införts med anledning av pandemin har många restriktioner tagits bort. Vid ett försämrat smittläge kan nya föreskrifter införas som innebär att verksamheter återigen behöver vidta åtgärder för att motverka spridning av covid-19 viruset. För att ha en beredskap bibehåller länsstyrelserna kapacitet för att kunna genomföra tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Länsstyrelserna uppmuntrar även verksamheter att ha en plan för hur de kan motverka smittspridning både i dagsläget och vid ett försämrat smittläge.

Länsstyrelsernas beredskap innebär bland annat att länsstyrelserna följer utvecklingen av smittspridningen, vaccinationsgraden och beläggningen inom vården för att vara förberedda på att snabbt starta upp en operativ tillsynsverksamhet om sådant beslut fattas. Beredskapen innefattar även att länsstyrelserna tillhandahåller goda exempel och information om vilka smittförebyggande åtgärder som verksamheter fortsatt kan vidta frivilligt.

- Vi fortsätter att uppmuntra verksamheter att behålla de smittskyddsrutiner och åtgärder de ser har fungerat väl i sin verksamhet och på sådant sätt kan de bidra till minskad smittspridning. För att öka intresset att vidta frivilliga åtgärder har länsstyrelserna genomfört gemensamma informationsinsatser på både svenska och arabiska i sociala medier, säger Anna Carlsson, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

På länsstyrelsernas webbplats finns flera exempel på smittskyddsåtgärder verksamhetsutövare frivilligt kan vidta för att motverka spridning av covid-19 viruset.

Förslag på frivilliga åtgärder för att minska smittspridning på länsstyrelsernas webbplats.

Ta del av den nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell sammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 41 och 42. Länk till annan webbplats.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. För att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 januari 2022. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Kontakt