Risk för vattenbrist i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om pandemiläget i Dalarnas län 26 oktober 2021

Graf som visar utvecklingen av antalet smittade av covid-19 i Dalarna

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan.

I Dalarna har antalet smittade ökat under vecka 41. Enligt Region Dalarna beror ökningen på flera fall av klusterutbrott, främst på skolor, och varierar mellan länets kommuner. Folkhälsomyndigheten har publicerat scenarier som visar på en ökad smittspridning nationellt under hösten. Tack vare vaccinationstäckningen gör man ändå bedömningen att antalet svårt sjuka inte kommer öka i samma utsträckning som antalet smittade. Dalarna väntas följa den nationella utvecklingen.

Provtagning

Från och med 1 november behöver inte fullvaccinerade vuxna, barn i förskoleåldern och de som har haft covid-19 senaste halvåret, testa sig vid (lindriga) symptom som kan tyda på covid-19.

Vaccinationstäckning

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik är vaccinationstäckningen i länet är hög. 87 procent av länets invånare över 16 år har fått sin första vaccindos, 83 procent har också fått sin andra vaccindos. Vaccinationer pågår på länets skolor och 21 procent av Dalarnas 12-15 åringarna har fått sin första dos.

Påverkan på samhället

Två kommuner har rapporterat att personal- och bemanningsläget är ansträngt på grund av att många i personalen är förkylda eller hemma för vård av barn.

Mejl och samtal från vaccinationsmotståndare har kommit in till skolor runt om i länet där man försöker påverka vaccinationen av barn och ungdomar. Vaccinationsmotståndare begär också ut kontaktuppgifter till skolsköterskor.

Planerade och vidtagna åtgärder

Region Dalarna har lagt upp en film där de bemöter oro som finns och svarar på vanliga frågor kopplade till vaccinering av barn och unga. Filmen går att se på regionens facebook-sida och har spridits till länets kommuner.

Länsstyrelsen har spridit information och goda exempel kring frivilliga smittförebyggande åtgärder. Länsstyrelsen uppmuntrar också verksamheter att ha en plan om smittläget försämras. Den nationella samordningen har publicerat en video i sociala medier som informerar verksamhetsutövare om att de kan vända sig till länsstyrelserna för rådgivning kring smittförebyggande åtgärder som verksamheter kan vidta.

 

Kontakt