Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 15 oktober 2021

Graf som visar antalet sjukdomsfall (covid-19) i Dalarna sedan v 13 2021. 59 fall denna vecka och kurvan går nedåt. Siffror från Folkhälsomyndigheten 21-10-14

Konstaterade sjukdomsfall med covid-19 i Dalarna. Data från Folkhälsomyndigheten 21-10-14. Observera att statistiken baseras på data till och med föregående vecka.

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Smittspridningen i Dalarna fortsätter att minska, och det gäller även antalet inneliggande patienter inom slutenvården och IVA.

Region Dalarna rapporterar om en nedåtgående trend i provtagning sedan restriktionerna togs bort den 29 september och att fler inte längre tänker på att stanna hemma när de får symptom eller är förkylda. Budskapet är fortfarande att stanna hemma vid symptom och att testa sig, och det gäller även fullvaccinerade.

Detta är också viktigt till följd av den tidiga RS-virussäsong som just nu pågår, där framförallt barn under ett år kan bli svårt sjuka med hosta och andningssvårigheter. Många barn är nu inneliggande på slutenvården. Det är viktigt att barn med symptom inte är på förskolorna då de kan smitta andra barn som har småsyskon hemma.

Gemensamt budskap från länets krishanteringsaktörer

Pandemin är inte över.

  • Att vaccinera dig är det viktigaste du kan göra.
  • Testa dig och stanna hemma om du har symtom.

Från 29 september gäller nya allmänna råd för ej fullvaccinerade:

  • Håll avstånd.
  • Undvik kontakt med personer i riskgrupp.
  • Om du varit utomlands, testa dig vid hemkomst.
Graf som visar antalet covid-19-patienter i Dalarna. Grafen visar att det varit 10 inneliggande patienter och en IVA-patient föregående vecka.

Antal inneliggande patienter med Covid-19 per vecka, Data från Region Dalarna 2021-10-14.

Vaccinationsläget

Region Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar vidare med att öka vaccinationstäckningen i alla målgrupper. Särskilt fokus läggs på unga och utrikesfödda. En stor del av informationsarbetet utförs på lokal nivå genom vårdcentraler, kommunrepresentanter och aktiva i civilsamhället.

Statistik över antal vaccinerade i olika åldersgrupper i Dalarna. Grafen visar att vaccinationstäckningen är hög bland äldre åldersgrupper och lägst i åldersgruppen 18-29 år.

Andel av befolkningen vaccinerade i Dalarnas län, uppdelat per åldersgrupp. Data från Folkhälsomyndigheten 2021-10-14. Observera att statistiken baseras på data till och med föregående vecka.

Konsekvenser

Arbetsförmedlingen rapporterar att de ser en ökning av långtidsarbetslöshet, men en minskning av nya arbetslösa.

Älvdalens kommun rapporterar att gränsöppningen mot Norge har en positiv effekt för näringsidkare och verksamhetsutövare i Idre och gränsbyarna.

Efterlevnad och tillsyn

Tillsynsenheten på Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar vidare med uppföljningssamtal med verksamhetsutövare som tidigare fått tillsynsbesök. Enheten har fått många frågor från verksamhetsutövare som deltagit i uppföljningssamtal om hur de nu ska göra för att förhindra trängsel.

I dialogen har det framkommit att flera verksamhetsutövare uttrycker oro för hur de lyfta restriktionerna ska påverka smittspridningen. Några har också berättat att de även fortsättningsvis kommer ha rutiner för att motverka trängsel.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Folkhälsomyndigheten ändrar den 1 november rekommendationerna kring testning och att stanna hemma vid symptom för att göra dem mer ändamålsenliga.

De innebär bland annat att testning vid symptom enbart rekommenderas för ovaccinerade samt för speciella grupper till exempel boende på SÄBO eller de som har hemtjänst, hälso- och sjukvårdspersonal eller de som ingår i smittspårningsutredningar.

För fullvaccinerade gäller att stanna hemma vid symptom, oavsett misstanke om covid-19 eller annan luftvägsinfektion, att vara feberfri minst ett dygn samt att känna sig allmänt frisk och återställd.

Länkar

På Krisinformation.se hittar du aktuell information om vilka råd, rekommendationer och lagar som gäller just nu.

Detta gäller just nu - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Är du rädd eller tveksam till att vaccinera dig? Tyvärr cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många. Det är viktigt att du har rätt information när du fattar beslut om du ska vaccinera dig. På dessa sidor kan du läsa på om vanliga frågor:

Till dig som vill veta mer inför din vaccination mot covid-19 - Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Detta gäller om coronavaccin - Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om du vill resonera med en person om dina tveksamheter, hör av dig till din vårdcentral.

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt