Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 39 och 40: Många verksamheter behåller smittskyddsåtgärder

Länsstyrelsernas gemensamma logotyp

Sedan månadsskiftet har flera restriktioner och juridiskt bindande krav enligt den tillfälliga covid-19-lagen tagits bort. Trots det uppger flera verksamheter att de behåller smittskyddsrutiner och åtgärder för att förhindra trängsel och smittspridning. Detta finns att läsa om i nationella lägesbilden från länsstyrelsernas pandemitillsyn för vecka 39 och 40.

Lättnaderna i restriktionerna möjliggör att fler kan delta på evenemang och verksamheter har inte längre krav på sig att vidta särskilda smittskyddsåtgärder enligt den tillfälliga covid-19-lagen och kan bedrivas som vanligt. Länsstyrelsen utövar just nu ingen tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen, men upprätthåller en tillsynsberedskap ifall smittläget förändras och föreskrifter återinförs som verksamheter behöver förhålla sig till.

Även om det inte finns några bindande krav kan verksamheter fortsätta göra skillnad genom att vidta frivilliga smittskyddsåtgärder anpassade utifrån verksamhetens egna förutsättningar. Vid tillsyn och i dialog med verksamhetsutövare har länsstyrelserna noterat att flera verksamhetsutövare kommer att behålla de smittskyddsrutiner de upparbetat under pandemin för att motverka trängsel och smittspridning. Flera verksamheter väljer att fortsätta ha både handsprit och anvisningar på golven och skyltar om att hålla avstånd.

- Vi uppmuntrar verksamhetsutövare att ha en plan för hur verksamheten snabbt ska kunna återinföra smittskyddsåtgärder om det epidemiologiska läget ändras. Det är därför värdefullt att verksamheterna tar vara på sina erfarenheter och lärdomar kring smittskyddsåtgärder som vidtagits under pandemin, säger Sanna Fernkvist Melin, kommunikationsansvarig i nationella samordningen för länsstyrelsernas pandemitillsyn, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Länsstyrelserna har i uppdrag att fortsätta bidra med information och rådgivning kring exempel på lämpliga åtgärder för att minska smittspridning som verksamheter frivilligt kan vidta. Under vecka 39 och 40 har länsstyrelserna genomfört flera gemensamma informationsinsatser för att uppmuntra verksamhetsutövare till detta. På länsstyrelsernas webbplats finns flera exempel på lämpliga smittskyddsåtgärder verksamhetsutövare frivilligt kan vidta för att förebygga smittspridning.

Förslag på frivilliga åtgärder för att minska smittspridning på Länsstyrelsen i Dalarnas läns webbplats.

Ta del av den nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell sammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 39 och 40. Länk till annan webbplats.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. För att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 januari 2022. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Kontakt