Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 8 oktober 2021

Graf som visar antalet sjukdomsfall (covid-19) i Dalarna sedan v 13 2021. 104 fall denna vecka och kurvan går nedåt. Siffror från Folkhälsomyndigheten 21-10-07

Konstaterade sjukdomsfall med covid-19 i Dalarna. Data från Folkhälsomyndigheten 21-10-07. Observera att statistiken baseras på data till och med föregående vecka.

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Antalet smittade med covid-19 i Dalarna fortsätter att sjunka. Om Dalarna följer den nationella trenden kommer smittspridningen att fortsätta minska de närmsta veckorna.

Antalet inneliggande på sjukhus med covid-19 ligger däremot på ungefär samma nivå, men med en liten ökning jämfört med föregående veckor. En person är inlagd på IVA.

För att undvika ökad smittspridning efter lättandet av restriktionerna betonar Region Dalarna vikten av att vaccinera sig. Även om vaccinationstäckningen i länet är hög finns det områden och grupper där vaccinationsgraden är lägre. Yngre män är en grupp där många fortfarande är ovaccinerade.

Gemensamt budskap från länets krishanteringsaktörer

Pandemin är inte över.

  • Att vaccinera dig är det viktigaste du kan göra.
  • Testa dig och stanna hemma om du har symtom.

Från 29 september gäller nya allmänna råd för ej fullvaccinerade:

  • Håll avstånd.
  • Undvik kontakt med personer i riskgrupp.
  • Om du varit utomlands, testa dig vid hemkomst.
Graf som visar antalet covid-19-patienter i Dalarna. Grafen visar att det varit 12 inneliggande patienter och en IVA-patient föregående vecka.

Antal inneliggande patienter med Covid-19 per vecka, Data från Region Dalarna 2021-10-07.

Vaccinationsläget

Region Dalarna meddelar att ovaccinerade personer samt boende på särskilt boende är prioriterade grupper i vaccinationsarbetet.

Från vecka 40 vaccineras intagna på särskilt boende med en tredje dos vaccin. Det kommer i samband med att covid-vaccinationerna ska synkroniseras med ordinarie vaccinationer mot säsongsinfluensa.

Vaccinationen av barn 12–15 år kommer att starta från vecka 41. Information, samtyckesblankett och hälsodeklaration skickas till vårdnadshavare via skolorna.

Statistik över antal vaccinerade i olika åldersgrupper i Dalarna. Grafen visar att vaccinationstäckningen är hög bland äldre åldersgrupper och lägst i åldersgruppen 18-29 år.

Andel av befolkningen vaccinerade i Dalarnas län, uppdelat per åldersgrupp. Data från Folkhälsomyndigheten 2021-09-30. Observera att statistiken baseras på data till och med föregående vecka.

Konsekvenser

Flera kommuner rapporterar brist på personal inom vård och omsorg. Det är ett resultat av säsongsförkylningar och det allmänna rådet att stanna hemma vid symptom.

15 oktober avvecklas krisstaben vid Länsstyrelsen i Dalarnas läns för att övergå till en samordningsstab för coronahantering.

Efterlevnad och tillsyn

Länets besöksmål och kommuner rapporterar om ett lågt besökstryck. Majoriteten av kommunerna bedömer att efterlevnaden är relativt god.

Under vecka 40 har Länsstyrelsens enhet för tillsyn av efterlevnad av allmänna råd börjat med återkopplingsmöten via e-post och telefon istället för tillsyn på plats.

Planerade och vidtagna åtgärder

Region Dalarnas smittskyddsenhet ställer gradvis om till ordinarie verksamhet. Regionen kommer att behålla delar av den organisation som byggts upp under pandemin, men också använda ett digitalt smittspårningsverktyg som beredskap för eventuella framtida pandemier. Region Dalarna har även beslutat att ge möjlighet till föräldrar att covidtesta barn redan från fem år och uppåt.

De flesta kommuner rapporterar att de fortsätter arbeta med information, dialog och samverkan med berörda aktörer och målgrupper för att minska smittspridningen av covid-19.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd finns nu översatta till arabiska. Översättningen har spridits till aktörer i länet av Länsstyrelsen.

Region Dalarna följer Folkhälsomyndighetens råd till vård- och omsorgspersonal om att fortsatt använda munskydd när det inte går att hålla avstånd.

För de som inte är fullvaccinerade gäller Folkhälsomyndighetens tidigare råd, med ett stort ansvar att själv vara försiktig för att undvika att bli smittad och undvika spridning av covid-19. Ej fullvaccinerade vuxna ska hålla avstånd till andra människor och undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer över 70 år. Samtliga, vaccinerade eller inte vaccinerade, ska stanna hemma och testa sig när de har symtom för covid-19.

6 oktober 2021 tog Norge bort gränsbevakning och avspärrningar. Ovaccinerade måste själva påvisa negativt covid-test för inresa. Stickprov av personer som kommer från ”röda” länder/områden kommer att genomföras, medan personer med vaccinationspass inte behöver covidtestas i stickprov.

Länkar

På Krisinformations.se hittar du aktuell information om vilka råd, rekommendationer och lagar som gäller just nu.

Coronapandemin: Detta gäller just nu - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Är du rädd eller tveksam till att vaccinera dig? Tyvärr cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många. Det är viktigt att du har rätt information när du fattar beslut om du ska vaccinera dig. På dessa sidor kan du också läsa på om vanliga frågor:

Till dig som vill veta mer inför din vaccination mot covid-19 - Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Detta gäller om coronavaccin - Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om du vill resonera med en person om dina tveksamheter, hör av dig till din vårdcentral.

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt