Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 37 och 38: Detta gäller från 29 september för verksamheter

Länsstyrelsernas gemensamma logotyp

I morgon, den 29 september 2021, införs steg 4 i regeringens plan för avveckling av restriktionerna. Det innebär att vi tar ytterligare ett steg mot en normal tillvaro och verksamheter behöver inte längre vidta smittskyddsåtgärder. Pandemin är däremot inte över och Folkhälsomyndigheten har fortsatt allmänna råd som gäller. Detta finns att läsa om i nationella lägesbilden från länsstyrelsernas pandemitillsyn som avser vecka 37 och 38.

Efter regeringens besked om att flera restriktioner tas bort den 29 september har länsstyrelserna fått ett stort antal samtal och frågor. Främst kring vilka begränsningar som kvarstår för olika verksamheter. Under föregående veckor har länsstyrelserna noterat att många verksamhetsutövare redan tagit bort eller kraftigt minskat ner på smittskyddsåtgärderna i tron att restriktionerna redan hävts. Samtidigt har vissa andra verksamhetsutövare kvar alla åtgärder och fortfarande använder sig av maxantal för att minimera trängsel. Många handlare uppger att de även efter den 29 september kommer att behålla markeringar på golv, handsprit och skyltning i sina verksamheter för kundernas trygghet och för att skydda sin personal mot covid-19.

- Även om flera restriktioner och juridiskt bindande krav lyfts i morgon kan verksamhetsutövare fortfarande verka för att minska smittspridningen genom att vidta åtgärder anpassade utifrån sin verksamhets egna förutsättningar. I det arbetet kan länsstyrelserna bistå med goda exempel och rådgivning kring vad som kan vara lämpliga smittskyddsåtgärder, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Vilka krav ställs på verksamhetsutövare efter den 29 september?

I den här fasen av pandemin finns det, ur smittskyddssynpunkt, inga behov av särskilda trängselåtgärder och avstånd.

Det innebär att verksamhetsutövare och arrangörer, enligt förordningen i nuvarande epidemiologiska läge, inte behöver vidta några särskilda åtgärder för att undvika trängsel eller utforma lokaler för att kunder och besökare ska kunna hålla ett bestämt avstånd till varandra. Ur smittskyddssynpunkt kan verksamheten bedrivas som vanligt. Om smittläget ändras kan Folkhälsomyndigheten komma att införa nya föreskrifter med smittskyddsåtgärder som verksamheten behöver förhålla sig till.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en uppdaterat tillsynsvägledningen för verksamheter med vad som gäller från och med i morgon.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Ta del av den nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell sammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 37 och 38. Länk till annan webbplats.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. För att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 januari 2022. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Kontakt