Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 35 och 36: Pandemilagen gäller fortfarande

Länsstyrelsernas gemensamma logotyp

Efter regeringens besked om att avveckla flera restriktioner vid månadsskiftet noterar länsstyrelserna att en del verksamheter uppfattat att den tillfälliga covid-19-lagen redan nu slutat att gälla. Det innebär att en del verksamheter inte längre vidtar korrekta åtgärder för att minska smittspridningen. Det är en av punkterna i nationella lägesbilden från länsstyrelsernas pandemitillsyn som avser vecka 35 och 36.

Regeringen har meddelat att flera restriktioner planeras att avvecklas från och med den 29 september 2021. Beslutet innebär bland annat deltagartaken för privata sammankomster, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort. Detta är i enlighet med regeringens plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas. Restriktionerna avvecklas i fem steg och den 29 september införs steg 4.

Länsstyrelserna ser att verksamhetsutövare och arrangörer tagit till sig beskedet om införandet av steg 4 på olika sätt. En del verksamhetsutövare håller fast vid sina rutiner och åtgärder och fortsätter att följa covid-19-lagen. Samtidigt ser länsstyrelserna att en del verksamheter stegvis börjat att ta bort smittskyddsåtgärder eller har en uppfattning om att samtliga restriktioner redan nu har lyfts och har återgått till normal verksamhet. Exempelvis får länsstyrelserna rapporter om att en del gym har flyttat träningsmaskinerna tätare ihop för att kunna ta in fler kunder och helt förbiser gällande regler.

- Den tillfälliga covid-19-lagen gäller alltjämt oförändrat fram till den 29 september och länsstyrelserna vill uppmärksamma verksamheter på att de måste fortsätta följa lagen så länge den gäller. Vi ska inte glömma syftet med covid-19-lagen – att förhindra smittspridningen. Det är målet vi alla måste sträva efter för att kunna återgå till en mer normal vardag, säger Adina Grälls, Länsstyrelsen i Dalarnas län, handläggare i nationella samordningen för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Ta del av den nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell sammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 35 och 36. Länk till annan webbplats.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt