Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 33: Butiker ska informera kunder om hur smittspridning kan undvikas

Länsstyrelsernas gemensamma logotyp

Länsstyrelserna rapporterar om ett minskat besöksantal vid turistorterna och att besökstrycket på handelsplatser nu ökar i övriga delar av landet istället. I samband med att restriktionerna enligt den tillfälliga covid-19-lagen lättades under sommaren har en del missförstånd uppkommit om vad som egentligen gäller för den som driver en handelsplats. Detta finns att läsa om i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn för vecka 33.

Besöksantalet minskar i turistområden vilket innebär ett lägre besökstryck på handelsplatser och butiker på de orterna. Istället ses en ökning av kunder på köpcentrum och i butiker i övriga delar av landet. Rapporter från de olika länsstyrelserna visar att en del verksamhetsutövare upplever att besökare och kunder nu är mindre benägna att följa rådande rekommendationer, särskilt i mindre butiker. En del som driver butiker menar även att det blivit svårare att få kundernas förståelse för uppmaningar om att hålla avstånd eller invänta sin tur.

Länsstyrelsernas nationella lägesbild visar att många verksamhetsutövare inom handeln uppfyller alla krav enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Samtidigt finns rapporteras det om att en del butiker tagit bort viktig information till sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas, exempelvis uppmaningen om att hålla avstånd.

Information till kunder om hur smittspridning kan undvikas

När restriktionerna lättades under sommaren togs kravet på maxantalsberäkning bort och länsstyrelserna ser att många verksamhetsutövare nu tagit ner sina skyltar som angett hur många som får befinna sig i butiken samtidigt. I samband med detta har även en del butiker tagit bort informationen till kunder om att hålla avstånd och hur smittspridning kan undvikas, vilket verksamhetsutövare fortsatt ska informera om. Enligt gällande lagstiftning ska handelsplatser begränsa antalet kunder och andra besökare på ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt. Det finns inget krav på att beräkna maxantal för en specifik lokal baserat på lokalens storlek, men verksamhetsutövaren har ett ansvar att begränsa antalet kunder och besökare så att de kan hålla ett smittsäkert avstånd från varandra.

- Länsstyrelserna arbetar med att informera handelsplatser om att de fortsatt ska informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas. Att inte informera sina kunder om detta kan innebära risk för smittspridning - därför är det viktigt att verksamhetsutövarna uppmärksammas på att det här är ett krav som de ska följa. Genom rådgivning och informationsutskick till de som driver handelsplatser, samt dialoger med branschorganisationer, har vi en förhoppning om att detta är åtgärdat så snart som möjligt, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Ta del av den veckovisa nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 33. Pdf, 171.9 kB.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt