Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 20 augusti 2021

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan.

Smittspridningen fortsätter att öka i Dalarna. Enligt Folkhälsomyndigheten blev 113 personer smittade i länet under vecka 32. Motsvarande siffra föregående vecka var 70 personer. Samtidigt rapporterar Region Dalarna att det finns en koppling mellan resande och den ökande smittspridningen i länet.

I Dalarna har vi för närvarande inga IVA-patienter och enbart 8 personer som vårdas inom slutenvården för sina symtom. Nationellt meddelar Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten att medelåldern bland de som hamnar på IVA sjunkit från 61 till 47 år. De berättar också att 75 till 80 procent av de som skrivits in för intensivvård av covid-19 under den senaste månaden varit helt ovaccinerade. Av samtliga IVA-patienter i landet som vårdas för covid-19 är det bara 10 procent som varit fullvaccinerade. Den stora majoriteten av de som blir svårt sjuka idag är alltså ovaccinerade.

Som helhet har Dalarna en relativt god vaccinationstäckning. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik har 83,6 procent personer i länet fått sin första spruta och 64,5 procent är fullvaccinerade, vilket ligger strax över det nationella genomsnittet. Samtidigt är det fortfarande många människor i grupperna utlandsfödda och unga vuxna i Dalarna som är ovaccinerade. I åldersgruppen 18–29 är det bara 64,1 procent som fått sin första dos.

Länets kommuner och besöksmål rapporterar att besökstrycket nu minskat efter semestrarna. De gör bedömningen att efterlevnaden av restriktionerna i länet är medelgod. Länsstyrelsens tillsynsenhet rapporterar också om minskat besökstryck. Upplevelsen är att det nu är lättare för verksamhetsutövare att få besökarna att följa de rekommendationer som finns.

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt