Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 32: Håll avstånd – undvik trängsel

Länsstyrelsernas gemensamma logotyp

Både länsstyrelserna och arrangörer rapporterar om att publik och gäster allt för ofta inte följer avståndsanvisningar vilket kan innebära risk för smittspridning. Länsstyrelserna ser att det finns en osäkerhet bland arrangörer kring vilka smittskyddsåtgärder de behöver vidta för att säkerställa att avstånd hålls under evenemangen, därför har tillsynsarbetet fokuserat på rådgivning men även platsbesök innan och under evenemang. Detta finns att läsa om i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn för vecka 32.

Genom att Polisen informerar länsstyrelserna om vilka allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som anmälts eller fått tillstånd att arrangeras kan länsstyrelserna i de flesta fall föra en dialog med arrangören redan i planeringsstadiet och vägleda kring smittskyddsåtgärder och vilka förutsättningar som finns för det enskilda evenemanget. Samtidigt bedömer länsstyrelserna att det finns en osäkerhet bland arrangörerna kring vilka smittskyddsåtgärder de behöver vidta. En del uppfattar exempelvis att de endast berörs av maxantalsbegränsningarna och att de inte behöver anpassa antalet besökare till lokalens storlek eller följa övriga krav på smittskyddsåtgärder. Detta har lett till att länsstyrelserna särskilt fokuserat på att informera verksamhetsutövare som anordnar olika typer av sammankomster om vad som gäller.

Sektionering möjliggör större evenemang men omfattas av många krav

Länsstyrelserna har noterat att fler verksamhetsutövare nu vill nyttja sektionering vid olika evenemang trots att lokalen saknar förutsättningarna för detta, vilket då kan leda till trängsel. Sektionering innebär att evenemanget kan ha olika sektioner med sittande eller stående publik men även ett större publikantal. Länsstyrelserna jobbar aktivt för att förmedla att inte alla lokaler har de förutsättningar som krävs för sektionering. Därtill rapporterar både länsstyrelserna och arrangörer att publik och gäster allt för ofta inte följer avståndsanvisningar vilket kan innebära risk för smittspridning. Ett exempel på detta är på ståplatsläktare vid större fotbollsmatcher. Det är en utmaning för verksamhetsutövarna att säkerställa att publik och besökare håller det anvisade avståndet i lokalen eller på evenemangsområdet och en återkommande fråga är hos vem ansvaret ligger – verksamhetsutövaren eller den enskilde?

- Vi har en ökad smittspridning i Sverige och det är fortsatt lika viktigt att hålla avstånd till varandra och undvika trängsel. Det är allas ansvar, oavsett om man är vaccinerad eller inte, att hålla avstånd när vi går på ett evenemang eller rör oss i samhället. Och precis lika viktigt är det att verksamheterna fortsätter att säkerställa att trängsel inte uppstår, säger Andreas Ekberg, handläggare i nationella samordningen för länsstyrelsernas pandemitillsyn vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Ta del av den veckovisa nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 32. Pdf, 690.4 kB.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt