Risk för vattenbrist i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 30 juli 2021

Graf över smittade

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronapandemin under de senaste två veckorna och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Sammanfattning

Vi har det lägsta antalet sjuka, smittade och inlagda patienter på mycket länge. I kombination med lättade restriktioner har det lett till att följsamheten till de restriktioner som finns kvar har minskat på flera håll. Budskapet från myndigheterna är därför ”än är det inte över”.

– Jag och många med mig är ju så klart glada över de lättade restriktionerna, men de grundläggande restriktionerna ligger faktiskt kvar. Vi måste fortsätta hålla avstånd och leva ett så smittsäkert liv som möjligt, så att det inte blossar upp igen. Och jag vill uppmana alla att vaccinera sig, det är vägen framåt, säger landshövding Ylva Thörn.

Gemensamt regionalt huvudbudskap

Alla restriktioner har inte tagits bort. Så se till att:

  • Vaccinera dig
  • Hålla avstånd
  • Testa dig och stanna hemma om du har symtom
  • Om du varit utomlands – ta reda på vad som gäller för testning

Händelseutveckling

Vaccinationstäckningen i Dalarnas län är hög och smittspridningen fortsätter under v.29 att minska. Antalet coronapatienter fortsätter att vara mycket låg på IVA. Regionen och en kommun rapporterar om ett fortsatt ansträngt läge inom hälso- och sjukvården främst på grund av personalläget under semesterperioden.

Regionen rapporterar att utlandsresor bidragit till flera fall av covid-19 inom länet, smittan har även spridits vidare inom familjen och den närmsta umgängeskretsen.

Diargram som visar att antal inneliggande har gått ner i Dalarna.

Konsekvenser

Region Dalarna förlänger analys och bevakning av deltavariantens spridning i länet till och med 31 augusti. Det gör man eftersom majoriteten av covid-19-fallen i Dalarna är av deltavarianten. Den har i de flesta fall en koppling till resenärer som blivit smittade i utlandet.

Allvarligt sjuka och dödsfall

Region Dalarna rapporterar att antalet inlagda patienter fortsätter att minska.

Graf som visar antal inneliggande på sjukhus respektive intensivvårdsavdelning vecka för vecka.

Statistik från Region Dalarna

Under vecka 29 har inte något dödsfall rapporterats, precis som föregående vecka.

Diagram som visar hur dödsfallen har gått ner och är låga sedan flera veckor tillbaka. Inga dödsfall v 29.

Efterlevnad och tillsyn

Nästan alla tillfrågade besöksmål och vissa kommuner rapporterar om ett fortsatt högt besökstryck. Efterlevnaden av restriktioner rapporteras som medelgod.

Länsstyrelsens tillsynsenhet får många frågor kring lättnaderna av restriktionerna som ägde rum den 15 juli 2021. Vid tillsynsbesök upplevs det som att det är mycket folk i rörelse och att allmänheten samt en del verksamhetsutövare tror att alla restriktioner är borttagna. Det har skapat ett behov av fortsatt tydlig information om vilka restriktioner som fortfarande gäller. Tillsynsenheten jobbar med att informera om de lagkrav som kvarstår.

Vaccinationsläget

Antal givna doser totalt är 312 437, antal vaccinerade med minst dos 1 är 187 827 personer, varav 124 610 personer även är vaccinerade med dos 2. Totalt 81,9 procent av alla vuxna i Dalarna fått minst en dos, medan 54,4 procent har fått två doser (Folkhälsomyndigheten 2021-07-29).

Region Dalarna har sedan tidigare satt upp som mål att uppnå 80 procent vaccinationsgrad i Dalarna, vilket vi nu alltså har uppnått. Nu fortsätter vaccinationsarbetet för att åstadkomma en så god vaccinationstäckning som möjligt. Regionen uppmanar de som ännu inte bokat in sig på vaccination att göra det.

Graf som visar antal vaccinerade i olika åldersgrupper

Statistik från Folkhälsomyndigheten.

Planerade och vidtagna åtgärder

Den 27 juli beslutade Regionen om att förlänga drop-in-vaccinationen i Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika och Mora till och med vecka 31. Många människor utnyttjade möjligheten till drop-in-vaccination under v. 30 i motsats till föregående vecka då många lediga tider aldrig nyttjades.

Regionen meddelade den 27 juli att även 16–18-åringar har möjlighet att vaccinera sig under vecka 30 och 31. Det gör man för att undvika att gymnasierna ska tvingas organisera hemundervisning under höstterminen på grund av smittoläget. I övrigt planerar Regionen för en riktad vaccinering i denna åldersgrupp efter skolstart.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att göra PCR-test för covid-19 vid ankomst till Sverige från utomnordiska länder. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten sett att en allt högre andel smittade är personer som kommer hem från utlandsresor samt turister.

Personer som anlänt från utlandsresor rekommenderas att undvika kontakt med riskgrupper och Region Dalarna rekommenderar att vård- och omsorgspersonal testar sig två gånger efter hemkomst (direkt vid ankomst från resan samt 5 dagar efter ankomst). Vård- och omsorgspersonal som är fullvaccinerad behöver inte testa sig efter sin resa.

Samlad information om vilka regler som gäller i landet just nu går att hitta på krisinformation.se:

Coronapandemin – detta gäller just nu Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens samverkan med externa aktörer

Länsstyrelsen i Dalarnas län har under veckan samverkat med bland annat Region Dalarnas smittskyddsenhet och Dalarnas vaccinsamordnare.

Veckans lägesbild baseras på information från samverkansmöten och rapporter från 8 av 15 kommuner, 5 av 7 utvalda besöksmål, 9 av 36 myndigheter och andra aktörer som ingår i det regionala krishanteringsrådet och det regionala näringslivsrådet (ISF) samt Region Dalarna.

Kontakt

Stab Länsstyrelsen i Dalarnas län