Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 16 juli 2021

Graf över smittade

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronapandemin under de senaste två veckorna och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Sammanfattning

Vaccinationstäckningen i Dalarnas län är hög och smittspridningen fortsätter att minska. Vi har gått in i fas tre med anpassningar av restriktioner, förhoppningsvis på väg mot ett samhälle som vi känner igen till hösten. Att gå vidare till fas fyra förutsätter dock att vaccinationerna fortsätter och att allmänheten kan fortsätta hålla avstånd och följa de allmänna råden, så att smittspridningen minskar ytterligare.

Eftersom vaccinationstäckningen är lägre inom vissa grupper och ålderskategorier och det finns vaccinationstider som inte är uppbokade under de närmsta veckorna har Region Dalarna beslutat sig för att öppna upp för drop-in-tider i Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika och Mora. Samtidigt kommer det göras en informationskampanj för att nå ut, främst till personer mellan 18-30 som ännu inte bokat någon tid och i områden med lägre vaccinationstäckning. Regionen jobbar även för att komma igång med vaccination för ungdomar 16-17 år så fort det är möjligt.

Det regionala huvudbudskapet är:
Pandemin är inte över trots lättnader i restriktionerna. Så se till att:

  • Vaccinera dig
  • Hålla avstånd
  • Undvika trängsel
  • Stanna hemma och testa dig om du är sjuk

Händelseutveckling

Antalet inlagda patienter med covid-19 blir färre och färre. Andelen coronapatienter fortsätter att vara mycket låg på IVA. Regionen och kommunerna rapporterar trots detta om ett fortsatt ansträngt läge inom hälso- och sjukvården främst på grund av personalläget under semesterperioden.

Regionen fortsätter att bevaka virusmutationen av deltavarianten och sammanlagt har regionen bekräftat 16 fall i Dalarnas län.

stapeldiagram som visar att antal smittade med covid-19 sjunker i Dalarna
Diargram som visar att antal inneliggande har gått ner i Dalarna.
Diagram som visar hur dödsfallen har gått ner och är låga sedan flera veckor tillbaka. Ett dödsfall v 27.

Konsekvenser

Kommunerna bedömer att konsekvenser för restaurangnäringen har minskat i takt med att man lättat upp på restriktionerna.

Den öppna arbetslösheten såväl som långtidsarbetslösheten har börjat minska och det är fortsatt lugnt avseende konkurser i länet.

Älvdalens kommun rapporterar att vissa konsekvenser kvarstår vid inresa till Norge, då inresa endast får göras vid vissa gränsövergångar. Det kan resultera långa omvägar.

Efterlevnad och tillsyn

Den 1 och 15 juli trädde nya anpassningar av covid-19-lagen i kraft. Länsstyrelsens tillsynsenhet har fått många samtal från verksamhetsutövare och arrangörer om förtydligande på vad som gäller för deras verksamhet efter detta. Det har bland annat handlat om avståndet på 1 meter mellan sällskap för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Uppdaterad information om vad som gäller för olika verksamhetsutövare, arrangörer och besökare gällande lättnaderna i restriktionerna ligger på Länsstyrelsen webbsida.

Kommunerna och besöksmålen rapporterar ett högre besökstryck än föregående vecka, framförallt med anledning av sommarturismen. Nivån på efterlevnad av restriktionerna har trots detta inte förvärrats i takt med besökstrycket ökat, utan kvarstår på medelgod.

Vaccinationsläget

Totalt 76,1 procent av alla vuxna i Dalarna har fått minst en dos, medan 51,6 procent har fått två doser (Folkhälsomyndigheten 2021-07-15). Region Dalarna har sedan tidigare satt upp som mål att uppnå 80 procent vaccinationsgrad i Dalarna, vilket vi alltså är på god väg att uppnå. När målet är nått kommer arbetet fortsätta för att uppnå en så god vaccinationstäckning som möjligt. Regionen fortsätter därför att uppmana de som ännu inte bokat in sig på vaccination att göra det.

Drop-in vaccination planeras att genomföras i Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika och Mora under V.29, då det finns mycket lediga tider. Region Dalarna, kommunerna och Länsstyrelsen genomför en informationskampanj för att allmänheten ska få kännedom om vaccinationsmöjligheten. Behovet är extra stort att nå till personer i åldersgruppen 18-30, som ännu inte bokat någon vaccinationstid och i områden med lägre vaccinationstäckning.

Graf som visar antal vaccinerade i olika åldersgrupper

Statistik från Folkhälsomyndigheten.

Planerade och vidtagna åtgärder

Region Dalarna och andra aktörer har löpande gjort informationsinsatser för att öka vaccinationsgraden i länet. Bland annat har Regionen publicerat ett filmklipp på sociala media med en infektionsläkare som handlar om deltavarianten och att det är viktigt att ta dos två för att få ett fullgott skydd mot denna. De har även gjort översatta instruktioner om hur man bokar tid för vaccination på flera språk och publicerat informationsfilmer på tre språk, för att öka vaccinationstäckningen bland grupper som inte har svenska som modersmål.

Folkhälsomyndigheten gick den 14 juli ut med en rekommendation om att man även ska påbörja vaccination av 16 & 17 åringar från och med v.32. Region Dalarna håller på att ta fram information för att underlätta denna process och kommer att jobba för att komma igång med vaccination av denna grupp så fort som möjligt.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Från och med 15 juli upphörde ett antal restriktioner, som led i regeringens plan för avveckling av restriktioner.

  • Kommuners möjlighet att förbjuda tillträde till vissa platser upphävs.
  • Aktörer som organiserar långväga kollektivtrafik (över 150 km) samt inrikesflyg kan från och med 15 juli ta emot passagerare med full kapacitet.
  • Folkhälsomyndigheten har även fattat ett antal beslut om anpassningar och avvecklingar av restriktioner. Bland annat tas regleringen om ett visst antal kvadratmeter per person för handelsplatser, gym, museer, nöjesparker med mera bort. Verksamhetsutövare har dock fortsatt ett ansvar att begränsa antal besökare/kunder/deltagare så att de kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd till varandra.

Allmänheten har fortfarande ett ansvar att följa verksamheters anvisningar, följa de allmänna råden och hålla avstånd till andra då det fortsättningsvis en viktig faktor för att undvika att smitta och bli smittad.

Beslutad förordningsändring (2020:115) av Regeringen den 12 juli innebär att närundervisning i skolan ska vara huvudregeln i höst. Förordningen träder i kraft den 10 augusti 2021.

Samlad information om vilka regler som gäller i landet just nu går att hitta på krisinformation.se:

Coronapandemin – detta gäller just nu Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens samverkan med externa aktörer

Länsstyrelsen i Dalarnas län har under veckan samverkat med olika aktörer via bland annat Regional samverkanskonferens beredskapssamordnare, Samverkanskonferens för Dalarnas regionala kriskommunikatörsnätverk, samverkansmöte med smittskyddsenheten, dialogmöte besöksmål och kommunernas tillsynsverksamheter.

Veckans lägesbild baseras på information från samverkansmöten och rapporter från 8 av 15 kommuner, 2 av 5 utvalda besöksmål, 11 av 36 myndigheter och andra aktörer som ingår i det regionala krishanteringsrådet och det regionala näringslivsrådet (ISF) samt Region Dalarna.

Kontakt

Stab Länsstyrelsen i Dalarnas län