Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 18 juni 2021

Graf över smittade

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Sammanfattning

Den positiva trenden i antalet smittade fortsätter och allt färre läggs in på sjukhus. Men beläggningen på IVA är kvar på samma nivåer som förra veckan och belastningen på vården är fortfarande betydande. Den nya deltavarianten av viruset som dykt upp i Dalarna väcker också en oro. Deltavarianten är mer smittsam och det gör det än viktigare att fortsätta följa rekommendationer från myndigheterna.

– Många av oss går snart på semester, men pandemin kommer inte att ta en paus. Vi ser många positiva saker just nu och det är glädjande, men vi måste ändå komma ihåg att ta vårt ansvar, för allas skull, säger landshövding Ylva Thörn.

Händelseutveckling

Smittspridningen fortsätter att minska i länet och även antalet inlagda patienter med covid-19-symptom minskar men inte lika kraftigt som tidigare veckor. Smittskydd Dalarna rapporterar endast tre konstaterade fall av den mer smittsamma och potenta deltavarianten av viruset i länet. Smittskydd befarar att deltavarianten av viruset kan komma att dominera smittspridningen framöver, både regionalt och nationellt.

Region Dalarna och flera kommuner rapporterar om en ansträngd bemanningssituation och svårigheter att hitta sommarvikarier. Region Dalarna har fattat beslut om att bevilja fyra veckors sammanhängande semester för all vårdpersonal vilket innebär en minskning av tillgänglig personal jämfört med hur det ser ut idag och en minskning av antal tillgängliga vårdplatser under sommaren.

Statistik från Region Dalarna visar att länet hittills har varit förskonade från konkurser kopplade till covid-19. Årets siffror är i nivå med antalet konkurser tidigare år. Det gäller även de tre branscher som drabbats mest: bygg, livsmedel samt hotell och restaurang.

Allvarligt sjuka och dödsfall

Enligt Region Dalarnas rapporter fortsätter antalet inlagda patienter med covid-19 att minska. Samtidigt slår regionen fast att belastningen på IVA är fortsatt stor.

Graf över inneliggande patienter

Under vecka 23 har inte något dödsfall rapporterats, precis som föregående vecka.

Graf som visar antal dödsfall

Vaccinationsläget

Dalarna ligger bland de län som har högst vaccinationstäckning i Sverige. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten har 57,1 procent av den vuxna befolkningen i länet blivit vaccinerade med dos 1 och 34,6 procent har fått dos 2. Detta kan jämföras med 51,4 procent för dos 1 och 27,6 procent för dos 2 på nationell nivå.

Grafen nedan från Region Dalarna visar vaccinationstäckningen fördelat per åldersgrupp i länet.

Graf som visar antal vaccinerade i olika åldersgrupper

Läs mer: Region Dalarna rapporterar om vaccinationsläget Länk till annan webbplats..

Ny statistik från Folkhälsomyndigheten visar att vaccinationstäckningen ökar bland personer födda utomlands.

Enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade prognos kommer alla vuxna, samt barn för vilka vaccination rekommenderas, att ha erbjudits minst en dos vaccin senast den 5 september 2021. Detta är i linje med tidigare prognoser.

Vaccinet från tyska Curevac har bara 47 procents skyddseffekt och godkänns därför inte av EMA (det europeiska läkemedelsverket). Resultatet kan påverka vaccintillgången i EU och Sverige. Sveriges vaccinationsmål har byggt på att Curevac skulle godkännas och kunna användas i Sverige.

Konsekvenser

Tillsynsenheten på Länsstyrelsen i Dalarnas län har gjort en kartläggning av offentliga tillställningar i länet. Den visar att några av sommarens evenemang har planerats för fler än 500 personer, vilket är över nuvarande maxgräns. Tillsynsenheten för en dialog med identifierade arrangörer för att vägleda kring vilka smittskyddsåtgärder som behöver vidtas.

Svenska livräddningssällskapet oroar sig för låga simkunskaper, när många badhus har varit stängda och simundervisning inte genomförts under pandemin. Informationsmaterial har tagits fram och spridits till kommunerna.

Efterlevnad och tillsyn

Kommunerna rapporterar om högre besökstryck på serveringsställen till följd av sommarvärmen och fotbolls-EM. Efterlevnaden bedöms som medelgod och de få överträdelser som rapporteras är framförallt kopplade till uteserveringar. Bland annat erbjuder vissa serveringsställen möjlighet att följa fotbollsmatcher på storbildsskärmar utanför lokalen efter 22.30.

Planerade och vidtagna åtgärder

För att förebygga smittspridningen har Region Dalarna tagit fram en kampanj med budskapet ”Vaccinera dig är det viktigaste du gör i sommar. Ta dos två” samt gjort filmer om vaccinering på Jakobsgårdarna som kommer att översättas till flera språk. Även översättningar av bokningssidorna för vaccination finns på flera språk.

Krisinformation.se har publicerat en sommarsida där man hittar information om vad som gäller vid semester under pandemin.

Från 1 juli öppnar e-tjänsten covidbevis.se för vaccinationsbevis. Från 1 juli kan du använda ditt covidbevis för resor inom EU inklusive Norge, Schweiz, Liechtenstein och Island.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

På grund av den minskade smittspridningen av covid-19 anpassar Smittskydd Dalarna rekommendationen kring munskydd för vård- och omsorgspersonal som vistas i vårdlokaler i öppen- och slutenvård samt tandvård. Den anpassade rekommendationen innebär att endast personal som utför ansiktsnära arbete (inom ca 1 meter) hos patient eller omsorgstagare bör använda munskydd (i vissa fall visir).

Regeringen meddelar att undervisning på plats i skolan är huvudregeln för barn och unga från terminsstart i höst. Det gäller både grundskola och gymnasium.

Regeringen vill göra det möjligt för betydligt större publik vid evenemang från den 1 juli än vad som tidigare sagts. Förslaget är att man genom sektionsindelning ska kunna tillåta upp till 9 000 sittande åskådare (3 000 per sektion), och att maxantalet för motionslopp begränsas till 900 idrottsutövare som vistas i mål- och startfållan. Deltagare längs banan behöver inte räknas in. Förslaget har på regeringens uppdrag tagits fram av FHM och är nu på remiss.

Samlad information om vilka regler som gäller i landet just nu går att hitta på krisinformation.se:

Coronapandemin – detta gäller just nu Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens samverkan med externa aktörer

Länsstyrelsen i Dalarnas län har under veckan bland annat samverkat med Smittskydd Dalarna, länets kriskommunikationsnätverk, kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och kommunernas tillsynsverksamheter. Samverkan har också bedrivits tillsammans med landets övriga länsstyrelser.

Veckans lägesbild baseras i huvudsak på svar från 13 av 15 kommuner, 2 av 6 utvalda besöksmål, 12 av 36 myndigheter och andra aktörer som ingår i det regionala krishanteringsrådet och det regionala näringslivsrådet (ISF), kollektivtrafiksamordnaren samt Smittskydd Dalarna.

Gemensamt regionalt huvudbudskap

Pandemin tar inte semester, så tänk på att:

  • Vaccinera dig
  • Fira med få
  • Ta ansvar och följ rekommendationerna

Kontakt