Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 11 juni 2021

Graf över smittade

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Sammanfattning

I Dalarna fortsätter kurvorna att peka åt rätt håll, färre blir smittade, färre blir allvarligt sjuka, färre personer avlider och allt fler får vaccin. Samtidigt kommer signaler från länet om att människor inte längre förhåller sig till de restriktioner som finns och det tillsammans med den smittspridning som fortfarande pågår utgör en risk för klusterutbrott. Exempel från Danmark och England visar också att smittspridningen kan ta fart igen om restriktionerna tas bort för tidigt.

– Jag förstår att det är jobbigt att fortsätta följa restriktionerna. Men nu är vi på upploppet, vi har målet i siktet och nu får vi inte snubbla. Håll i och håll ut, så klarar vi det här tillsammans, säger landshövding Ylva Thörn.

Händelseutvecklingen i länet

Även om minskningen i antalet smittade mellan vecka 21 och 22 inte är lika stor som tidigare veckor så ser vi fortsatt att smittspridningen sjunker i Dalarna. Smittan minskar också i alla kommuner förutom i Falun och Vansbro där det finns en svag ökning jämfört med föregående veckan. En ökning som kopplas till ungdomar och studentresor, och som visar om att pandemin inte är över. Smittskyddsläkare Anders Lindblom poängterar att det är fortsatt viktigt att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när du är sjuk.

– I länder som Danmark och Storbritannien där man tagit bort restriktionerna för tidigt ser vi nu en snabbt ökad smittspridning, säger Ander Lindblom.

Allvarligt sjuka och dödsfall

Region Dalarna rapporterar att antalet inlagda patienter med covid-19 symptom fortsätter att minska. Samtidigt poängterar man att det är en stor belastning på IVA, där covid-19 patienter står för en hög andel av de vårdplatser som finns tillgängliga. Regionen har också minskat antalet tillgängliga IVA-platser för att klara bemanningen under semesterperioden.

Graf över inneliggande patienter

Vad gäller dödsfall i länet så fortsätter det att vara eftersläpning i Folkhälsomyndighetens statistik. Grafen över antalet dödsfall under de senaste veckorna har därför justerats denna vecka. För vecka 22 har Folkhälsomyndigheten ännu inte rapporterat något dödsfall i länet, men det kan komma att ändras längre fram.

Graf som visar antal dödsfall

Vaccination

I Dalarna kan du som är 30 år och äldre själv boka tid för vaccination via 1177.se/dalarna.

Enligt statistik från Region Dalarna har 54 procent av den vuxna befolkningen i länet blivit vaccinerade med den första dosen och 29 procent har fått dos 2.

Region Dalarna rapporterar om en fortsatt hög vaccinationstakt i länet, men ser också att flera tider blir bokade av människor från andra delar av landet, vilket skapar en viss undanträngningseffekt i Dalarna.

Amerikanska Moderna har lämnat in en ansökan om godkännande av bolagets vaccin mot covid-19 för ungdomar mellan 12 och 17 år i EU och Kanada. Sedan tidigare har Biontechs och Pfizers vaccin mot covid-19 godkänts för barn ned till 12 år i EU, Storbritannien och USA

Konsekvenser

Den första lättnaden i restriktioner som infördes den 1 juni har enligt rapporter från kommuner resulterat i mer rörelse och folk på stan och i butiker. Restaurangbranschen meddelar att man gynnas av de utökade öppettiderna.

Tillsynsenheten på Länsstyrelsen i Dalarnas län rapporterar att många arrangörer och verksamhetsutövare i Dalarna planerar för evenemang under sommaren. Flera av dessa säger att de gör det utifrån att 3 000 personer får samlas efter 1 juli i samband med det planerade steg två i lättnaderna (som ännu inte är beslutat).

I en rapport från Skolverket rapporterar huvudmän, rektorer och förskollärare om försämrad kontakt med vårdnadshavare som en av flera effekter av pandemin.

Tillsyn och efterlevnad

Flera kommuner rapporterar att efterlevnaden blir lägre allt eftersom fler blir vaccinerade och restriktionerna lättas. Företeelser som uppmärksammats senaste veckan är studentaktiviteter, spontancruisingar och andra evenemang utan noterad arrangör där större åskådarmängder samlas längs gator och trottoarer. Det kommer också rapporter om dålig ordning på serveringar och för få vakter på plats som kan hjälpa kunder göra rätt. Vissa kommuner rapporterar också om att ungdomar undviker att testa sig vid smittspårning eller symptom. Trolig anledning är att inte vill avstå från skolavslutning och studentfirande.

Länsstyrelsens tillsynsenhet rapporterar om att vissa verksamhetsutövare inom handeln missförstått ändringarna som infördes 1 juni och tror att de inte längre behöver beräkna eller säkerställa maxantalet i butiker. Vid tillsyn på plats har flera mindre verksamheter ifrågasatt varför länsstyrelsen fortfarande lägger resurser på kontroll av deras verksamhet.

Planerade och vidtagna åtgärder

Rättviks kommun har beslutat att med stöd av trafikförordningen förbjuda att framdriva motordrivna fordon på vissa sträckor mellan kl. 00.00 - 06.00 under vecka 31 (veckan för det nu inställda Classic Car Week). Förbudet gäller inte för resa till och från bostad, övernattande gäster eller yrkestrafik.

Region Dalarna har tagit fram en kort information om tips och råd för att fira skolavslutningar och studentfiranden på ett smittsäkert sätt. Informationen har spridits genom annonser, hemsidan, sociala medier och nätverket för skolsamverkan.

För att nå fler med information om vaccination planerar Region Dalarna att publicera filmer på flera olika språk och med olika budskap.

Folkhälsomyndigheten startar under veckan en vaccinationspodd med 8 avsnitt.

Informationen ”Visit Sweden during the pandemic” finns nu på flera språk och går att ta del av på krisinformation.se

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Från och med fredag kl. 15.00 kommer alla fullvaccinerade att slippa karantän när de reser in i Norge. Även de som haft covid-19 inom de senaste sex månaderna slipper karantän. Förutsättningen är att man uppvisar ett negativt testresultat vid ankomsten till landet.

Folkhälsomyndigheten rapporterar att covid-19-varianten delta (indiska varianten) verka ligga bakom en ökad smittspridning i Värmland och Blekinge. Varianten är mer smittsam och har något lägre vaccineffekt efter första dosen jämfört med andra covid-19 varianter. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför utökad typprovning.

Samlad information om vilka regler som gäller i landet just nu går att hitta på krisinformation.se:

Coronapandemin – detta gäller just nu Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens samverkan med externa aktörer

Under veckan har Länsstyrelsen bland annat samverkat med Smittskydd Dalarna, länets kriskommunikationsnätverk, kommunernas beredskapssamordnare, kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och kommunernas tillsynsverksamheter.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare

"Tacka ja till vaccin och håll avstånd – nu kan vi stoppa pandemin!"

Kontakt