Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 4 juni 2021

Graf över antalet smittade i Dalarnas län

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Sammanfattning

Hög vaccinationstakt, minskande smittspridning, men fortfarande en betydande belastning på sjukvården. Dalarna ser slutet på tredje vågen, men pandemin är inte över än.

– Så länge smittspridningen pågår måste vi ta pandemin på allvar. Ta vaccin när du får möjlighet och fortsätt att hålla avstånd, det är så vi stoppar smittan tillsammans, säger landshövding Ylva Thörn.

Händelseutvecklingen i länet

Även denna vecka har Region Dalarna och Folkhälsomyndigheten rapporterat en kraftig minskning bland antalet smittade i länet. Samtidigt varnar man för att smittspridningen kan öka i samband med skolavslutningar och studentfiranden, något som skedde förra året.

Ur ett europeiskt perspektiv har Sverige fortfarande en hög nivå på smittspridningen och smittspridningen i Dalarna är högre än riksgenomsnittet. Smittskydd Dalarna poängterar därför att det fortfarande finns risk för klusterutbrott som kan få stora konsekvenser, både för den enskilda och för vården i stort.

Region Dalarna rapporterar också att hälso- och sjukvården har ett fortsatt ansträngt läge och många intensivvårdsplatser brukas för vård av covid-19-patienter. Det finns även viss brist på sommarvikarier inom vården.

Allvarligt sjuka och dödsfall

Folkhälsomyndigheten meddelar att för första gången sedan vecka 12 så har Dalarna inte haft något rapporterat dödsfall i länet (en siffra som kan komma att justeras i efterhand). Vi ser också att nivån på antalet inläggningar minskar i rask takt. Samtidigt poängterar Smittskydd Dalarna att det fortfarande är en hög belastning på IVA, där covid-19 patienter står för en hög andel av de vårdbehövande.

Graf över antalet inneliggande
Graf över antalet dödsfall

Vaccination

Just nu kan de som är 30 år och äldre boka tid för vaccination i Dalarna. Region Dalarna bedömer att vaccinationsviljan i Dalarna hittills har varit god. I Dalarna har över hälften av befolkningen som är 18 år eller äldre blivit vaccinerade med den första dosen och mer än en fjärdedel har fått dos 2.

I vissa kommuner hanteras nu vaccinationen av Doktor.se och Kronans Apotek, på uppdrag av Region Dalarna. I andra kommuner sker vaccination fortsatt på vårdcentralerna. På 1177.se/dalarna finns en uppdaterad lista med vaccinationslokaler för varje kommun.

Socialministern genomförde den 2 juni ett digitalt studiebesök hos Jakobsgårdarnas vårdcentral i Borlänge. Anledning till besöket var vårdcentralens relativt höga vaccinationsgrad bland utlandsfödda i upptagningsområdet.

Under veckan samlade Länsstyrelsen och Smittskyddsenheten på Region Dalarna länets kommuner och vårdcentraler för ett digitalt stormöte med fokus på hur myndigheterna kan arbeta tillsammans för att nå ut länets utrikesfödda med information om vaccinationen.

Konsekvenser

Flera sommarevenemang kommer i år att ställas in och det är nu också beslutat att Classic Car Week 2021 i Rättviks kommun ställer in årets arrangemang.

Länsstyrelsen i Dalarna har mottagit färre ansökningar om lokalhyresstöd än tidigare vilket ger positiv effekt på handläggningstiderna

Tillsyn och efterlevnad

Tillsynsenheten på Länsstyrelsen i Dalarnas län rapporterar att det är mycket folk i rörelse i butiker och gallerior. Svag efterlevnad noteras kopplad till rådet att handla ensam. Länets kommuner rapporterar om ett lågt besökstryck och medelgod till hög efterlevnad.

Planerade och vidtagna åtgärder

Under veckan infördes de första lättnaderna för verksamhetsutövare som omfattas av den tillfälliga covid-19-lagen. De nya deltagartaken gäller endast allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Deltagartaket om max 8 personer för uthyrning av lokaler för privata sammankomster kvarstår. Det är således fortfarande otillåtet att vara fler än 8 personer i en hyrd lokal för privata fester. För att nå ut brett till allmänhet och verksamhetsutövare har Länsstyrelsen i Dalarna under veckan skickat ut information via det regionala kriskommunikatörsnätverket samt till regionala aktörer inom civilsamhället som till exempel språkcaféer, trossamfund, idrottsföreningar och SFI.

Den svenska regeringen upphävde inreserestriktionerna från de nordiska länderna från och med 31 maj, därav har Polisregion Bergslagen avslutat sin verksamhet på gränsen mellan Sverige och Norge.

E-tjänsten ”covidbevis.se” (tidigare kallad ”Gröna beviset”) ska enligt plan öppna den 1 juli och då kommer allmänheten kunna erhålla vaccinbevis. Mer information om covidbeviset finns på covidbevis.se

Högskolan Dalarna planerar för en gradvis övergång från distans- till närundervisning. Undervisning på plats kan komma att ske under hösten.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Region Dalarna planerar att skicka ut rekommendationer till skolorna inför skolstarten i höst för att säkra upp en smittsäker skolstart.

Rekommendationen om distansundervisning för vuxenutbildning är nu borttagen.

Lägerverksamhet för barn och ungdom är tillåtet från 1 juni men stora cuper som Dalecarlia kommer inte att kunna genomföras. Mindre idrotts- och konfirmationsläger kan genomföras förutsatt att gällande riktlinjer och smittskyddsföreskrifter efterföljs. Uppdaterad information om riktlinjer och rekommendationer finns på Länsstyrelsens hemsida.

Samlad information om vilka regler som gäller i landet just nu går att hitta på krisinformation.se:

Coronapandemin – detta gäller just nu Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens samverkan med externa aktörer

Under veckan har Länsstyrelsen bland annat samverkat med Smittskydd Dalarna, länets kriskommunikationsnätverk, länets skolaktörer, kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och kommunernas tillsynsverksamheter.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare

Tacka ja till vaccin och håll avstånd – nu kan vi stoppa pandemin!

Kontakt