Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stor uppslutning för demokratin i Dalarna

Bilder på massor av personer som var och en håller i ett diplom för Deklarationen för en stark demokrati

17 dala-aköterer signerade Deklaration för en stark demokrati. Alla kom inte med på bild, men det är majoriteten av Dalarnas kommuner, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Dalarnas muséum och Högskolan Dalarna.

Den 3 juni signerade hela 17 dala-aktörer Deklaration för en stark demokrati. Vid ceremonin medverkade även Dalarnas läns Landshövding Ylva Thörn som invigde Demokrativeckan i Dalarna.

- Det är fantastiskt stort! Detta handlar om jämlikhet, alla människors lika värde, att alla ska ha förutsättning att göra sin röst hörd, att vi möter varandra med både respekt och tillit. Vårt län har präglats och utmanats en del av främlingsfientlighet och grupper som stått emot varandra, men vi har klarat oss igenom det, just genom vår styrka att hålla ihop, säger Landshövding Ylva Thörn hoppfullt under den digitala invigningen av Demokrativeckan i Dalarna.

Under den digitala invigningen deltog representanter från majoriteten av dalarnas kommuner, Högskolan Dalarna och Dalarnas museum som alla signerade Deklaration för en stark demokrati, tillsammans med Länsstyrelsen, live inför kameran.

De aktörer som undertecknar deklarationen tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Det innebär även att var och en av aktörerna har gjort konkreta åtaganden om hur de ska arbeta för att stärka demokratin i under året.

Medborgardialog, ungas delaktighet och seminarier

Bland kommunernas åtaganden finns till exempel ett särskilt fokus på att utveckla arbetet med medborgardialog. Avesta kommun vill särskilt bredda områden som dialogen berör. Leksand kommun arbetar särskilt med att nå ut till nya människor via dialoger i digitalt format. Orsa kommun har som mål att erbjuda Sveriges bästa dialoger 2050.

Utöver fokus på medborgardialoger finns också en särskild ambition att nå ut till unga. Falun kommun kommer att göra en lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ludvika kommun arbetar med att ge unga större delaktighet i politiska beslut. Rättvik kommun arbetar bland annat med att stärka deltagandet bland unga i kommunen.

Inom ramen för deklarationen kommer Dalarnas Museum ge stimulansbidrag till lokala föreningar, stiftelser och organisationer som arbetar med kulturhistoria och kulturarv. Högskolan Dalarna anordnar en intern seminarieserie med fokus på jämställdhet, inkludering, internationalisering, miljö och klimat.

Lokala åtaganden blir del av något större

Peter Örn, som är ordförande i kommittén Demokratin 100 år betonade hur dala-aktörernas åtaganden är del av att stärka demokratin i hela Sverige.

- Dalarna visar vägen när det gäller att fördjupa demokratin! I och med att ni 17 aktörer signerar, förenas ni med mer än 200 andra aktörer som också ställt sig bakom deklarationen och tillsammans gör omkring 1000 åtaganden för demokratin. Det innebär att vi tillsammans kommer nå drygt en halv miljon personer med demokratistärkande insatser som stärker kunskap och fördjupar demokratin i Sverige, sa Peter Örn, ordförande för kommittén Demokratin 100 år.

En förhoppning är att signeringen och Demokrativeckan ska väcka intresset hos ännu fler aktörer i Dalarna att ta ställning för demokratin. Signering av Deklaration för en stark demokrati kan ske fram till mitten av augusti genom att kontakta kommittén Demokratin 100 år för mer information.

Om deklarationen Länk till annan webbplats.

Demokrativeckan i Dalarna invigdes

Ett av Länsstyrelsen i Dalarnas åtaganden var att arrangera en Demokrativecka i Dalarna. Den invigdes i samband med signeringen av Deklarationen för en stark demokrati.

Mellan den 3-10 juni genomförs massvis av spännande digitala seminarier och panelsamtal om demokrati och möten som bidrar till det demokratiska samtalet i Dalarna, i samverkan med kommuner och andra aktörer i länet. Vissa bibliotek visar också demokratiutställningar, delar ut ”demokratipåsar” och speciella tidningar.

I programmet hittar man dessutom till massa fördjupande material om demokrati-frågor. Till exempel kan man besöka den digitala demokratistugan, som också invigdes under ceremonin. det är en digital variant av ett mobilt kunskapscentrum för demokrati, som hade planerats vara på plats i Dalarna fysiskt, vilket inte gick att genomföra på grund av pandemin. Kanske kommer den dyka upp hos oss senare i år.

Här kan du se hela programmet för
Demokrativeckan i Dalarna:

Demokrativeckan i Dalarna Länk till annan webbplats.

Kontakt