Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 19: Håll avstånd – tillsammans skyddar vi varandra!

Länsstyrelserna

Under vecka 19 har länsstyrelserna observerat trängsel under tillsynsbesök hos flera verksamheter. Trots att verksamheterna vidtagit lämpliga åtgärder enligt den tillfälliga covid-19-lagen, för att minska trängsel och därmed smittspridning, uppstår trängsel genom att besökare och kunder inte håller avstånd. I veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn larmar länsstyrelserna återigen om allmänhetens bristande ansvarstagande gällande att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer om att hålla avstånd och att handla ensam, men även att följa verksamheters anvisningar.

Länsstyrelserna har observerat trängsel inom bland annat fritids- och kulturverksamheter, handelsplatser, allmänna sammankomster och vid sport- och fritidsarrangemang. Vidare uppmärksammas i flertalet rapporter att det även finns en problematik gällande köer utanför verksamheterna då kunder och besökare inte alltid följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer om att hålla avstånd.

- Smittspridningen är fortsatt hög i flera regioner och nu måste vi alla i samhället gemensamt verka för att inte bidra till trängsel och riskera att föra smittan vidare. Genom att hålla avstånd, handla ensam och följa verksamheternas anvisningar när vi besöker dem förhindrar vi smittspridning. Det åligger inte bara verksamheterna att agera och ta ansvar utan vi alla har ett ansvar att skydda oss själva och varandra från att bli allvarligt sjuka i covid-19, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Länsstyrelserna har en god samverkan med regionernas smittskyddsläkare och styr tillsynen där smittspridningen är som störts, men för även en proaktiv dialog kring vilka verksamheter och geografiska områden där risken för smittspridning kan tänkas öka exempelvis inför säsongsöppningar och platser där många människor samlas. I enskilda län pågår en dialog med verksamhetsutövare om de frivilligt vill vidta fler försiktighetsåtgärder som går längre än lagkraven på grund av särskilt hög smittspridning på den geografiska platsen.

Under vecka 19 har länsstyrelserna aktivt och i stor omfattning genomfört tillsyn av säsongsbetonadverksamheter exempelvis butiker i sommarturistområden, husvagnsförsäljare, golfbanor och loppmarknader. Flera verksamhetsutövare längst kustområdena har lyft en oro till länsstyrelserna kring osäkerhet om turister kommer att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer under semestern och ifall de kommer att respektera att hålla avstånd.

- Den oro som verksamhetsutövarna lyft till oss gällande huruvida turismen kommer orsaka trängsel tar vi på stort allvar och kommer därför rikta fler tillsynsinsatser på de orter som har en hög beläggning under sommarsäsongen. I efterhand kan vi se att de tillsyns- och kommunikationsinsatser vi riktade mot fjäll- och vintersportorterna tidigare i år gav goda effekter och vi planerar att agera likartat gällande sommarturismen. Samtidigt är tillsynen endast ett av många verktyg för att minska smittspridningen och det är av stor vikt att allmänheten drar sitt strå till stacken och följer allmänna råd och rekommendationer, avslutar Anna Carlsson.

Ta del av den veckovisa nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 19. Länk till annan webbplats.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt