Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 17: Partybussar kommer inte undan pandemilagen – vitesbeloppen kan bli höga

Länsstyrelserna

Under vecka 17 har länsstyrelserna fortsatt sitt förebyggande arbete med information och rådgivning till olika samhällsaktörer för att minska smittspridningen. Det har handlar om träffar med religiösa samfund, näringsliv och olika arrangörer av exempelvis motionslopp.

Under veckan har det fortsatt kommit in många frågor från både verksamhetsutövare och privatpersoner när det gäller olika typer av allmänna och privata sammankomster och offentliga tillställningar. I fokus står kommande studentfirande, skol- och klassresor, motionslopp för barn, trossamfundens aktiviteter samt bröllop. Många uppfattar inte att de omfattas av lagstiftningen som innebär ett maxantal på 8 personer och länsstyrelserna ser inte heller att man reflekterar över lämpligheten att genomföra ett arrangemang.

Veckorna innan valborgshelgen genomförde länsstyrelserna olika kommunikationsinsatser runt om i landet. På de flesta ställen, med några medialt uppmärksammade undantag, hörsammade man uppmaningarna om att ställa in valborgsmässofirande och demonstrationer under första maj och ersätta dessa med digitala alternativ.

Inför stundande skolavslutningar genomförs fortsatta informationsinsatser och tillsyn av uthyrare av lokaler för privata fester, inklusive partybussar och partybåtar. Här har länsstyrelserna ett utökat samarbete med polismyndigheten. Flera av dessa ärenden är under handläggning där verksamhetsutövarna inte hörsammat länsstyrelsernas uppmaningar.

- Vi ser en tämligen aggressiv marknadsföring av olika möjligheter att anordna studentfester och liknande just nu. Det finns aktörer som kontaktar oss för att förhöra sig om storleken på de eventuella viten som kan komma att begäras ut, säger Anna Carlsson, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn. Det blir uppenbart att man vill göra bedömningar om hur stor den möjliga nettointäkten kan bli efter ett eventuellt utdömande av vite.

- Vitesbeloppen kan därför variera mellan olika aktörer med likartad verksamhet, avslutar Anna Carlsson.

Vid bedömningen av storleken på vitesföreläggande använder länsstyrelsen bland annat verksamhetsutövarens omsättning och den uppskattade vinsten per tillfälle som underlag.

Ta del av den veckovisa nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 17. Länk till annan webbplats.

Vad gäller för studentfiranden och partybussar?

Studentfirandet blir annorlunda även i år. Transportstyrelsen har förlängt det tillfälliga förbudet mot studentflak, karnevalståg och motsvarande på grund av smittspridningen av covid-19.

Att hyra exempelvis en partybuss räknas som en privat sammankomst och går under samma regelverk som när man hyr en lokal för exempelvis privata fester. De tillfälliga reglerna infördes i början av januari med stöd av covid-19-lagen och innebär bland annat att antalet deltagare vid den privata sammankomsten begränsas till maximalt åtta personer. Det är den som hyr ut lokalen, exempelvis partybussen, som ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än åtta deltagare.

Mer information hos Folkhälsomyndigheten:

Folkhälsomyndighetens nyhet om småskaligt studentfirande Länk till annan webbplats.

Riktlinjer inför studentexamen 2021 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Riktlinjer inför skolavslutningar i grundskolan på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vad gäller för studentflak och partybussar på sidan Frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

För mer information om begränsningar av privata sammankomster enligt den tillfälliga covid-19-lagen:

Begränsningar för privata sammankomster på Länsstyrelsens webbplats

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt