Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort deltagande på konferens om framtidens elförsörjning i Dalarna

En elstolpe i skymningsljus

Den 27 april samlades ca 280 deltagare till den digitala regionala konferensen ”Räcker elen?” om trygg och konkurrenskraftig elförsörjning i Dalarna för att möta en ökad elektrifiering.

– Omställningen från fossil energi innebär ökad elanvändning, vilket kräver att elbranschen går före och säkerställer tillräcklig kapacitet i elnäten. Utmaningarna är många, därför samlade vi till denna konferens. Med 280 deltagare är det tydligt att intresset för frågan är stor i länet, säger Marit Ragnarsson, processledare för energi och klimat, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Vid konferensen presenterades en nulägesanalys av elnäten, elanvändning, effektbalans mm. tillsammans med scenarier för framtida elanvändning och vad det betyder för de lokala och regionala elnäten i Dalarna. Rapporten “Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna” innehåller även den färdplan som aktörerna enats om, med prioriterade åtgärder för att möta utmaningarna.

För att nå beslutade energi- och klimatmål, så behöver många verksamheter växla över från fossil energi till el. Den ökade elektrifieringen gör att elanvändningen kommer att öka kraftigt. Om elektrifieringen ska lyckas, så krävs att elbranschen går före och gör den möjlig genom tillräcklig kapacitet i elnäten och i leveransen av trygg konkurrenskraftig el. Utmaningarna är många, inte minst att klara större effekttoppar.

Rapporten har gjorts av Dalarnas elnätbolag i samarbete med näringsliv och regionala utvecklingsaktörer. Arbetet har samordnats av länsstyrelsen.

Vid konferensen medverkade beslutsfattare för att ge sin syn på frågan, bland annat Landshövding Ylva Thörn, energiminister Anders Ygeman, Birgitta Sacrédeus från Region Dalarna, Nicklas Lundaahl från Dala Vind, Lars Isacsson kommunalråd Avesta kommun, Per Dahlberg Falu Energi & Vatten, Per Selldén Ellevio samt Antti Vainio, Mellansvenska Handelskammaren.

Mer information finns på webbplatsen för Energiintelligent Dalarna:

Program till konfernsen Räcker elen? Länk till annan webbplats.

Rapporten "Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konferensen finns inspelad och kommer ligga uppe i två veckor efter konferensen. Se den här:
Inspelning ”Räcker elen?” 27 april Länk till annan webbplats.

Mer dokumentation från konferensen Länk till annan webbplats.


Kontakt