Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 16: Bara för att det är tillåtet behöver det inte vara lämpligt

Länsstyrelserna

Under vecka 16 har flera länsstyrelser fördjupat samverkan med regionernas smittskydd för att analysera vilka områden och verksamheter där smittspridningen är hög och kräver ökad tillsyn. Smittspridningen i samhället är allvarlig och samtidigt ser länsstyrelserna att både allmänhet och verksamhetsutövare uppvisar restriktionströtthet. En oroväckande tendens, som även rapporterades om föregående vecka, är att länsstyrelserna får många frågor kring hur olika festligheter och arrangemang kan anordnas utan att träffas av den tillfälliga covid-19-lagen. Det är några av punkterna i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Smittspridningen i samhället är fortsatt hög där länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen är ett av flera verktyg för att förhindra spridningen av covid-19 viruset. Vi står inför flera högtider och olika evenemang som Valborg, Första maj-tåg, traditionella pingst-vigslar, eid al-fitr som gör att allt fler får anledning att samlas i större grupper. Det varma vårvädret skapar också nya rörelsemönster där fler söker sig till handelsträdgårdar, MC-butiker och andra verksamheter som normalt får ökat antal besökare under våren. Länsstyrelserna har bedrivit tillsyn i stor omfattning för att förebygga trängsel på sådana platser, men har även fokuserat och fördjupat samverkan med regionernas smittskydd för bedömning av vilka områden och verksamheter som har störst risk för smittspridning och kräver ökad tillsyn.

Vid tillsynsbesök ser länsstyrelserna att många kunder och besökare uppvisar restriktionströtthet. Det visar sig genom en lägre benägenhet att ta ansvar och följa rådande restriktioner men även att följa verksamhetsutövarnas anvisningar och skyltar. Även verksamhetsutövare visar tecken på att uthålligheten minskar när det gäller att följa och implementera åtgärder enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Samtidigt ser länsstyrelserna att den tillsyn som genomförs, både fysiskt och på distans, bidrar till att verksamhetsutövare gör fler och rätt insatser för att minska smittspridningen.

Länsstyrelserna får fortsatt många frågor av allmänheten om olika typer av arrangemang, träffar och firanden. Frågorna gäller dels vilka aktiviteter som begränsas eller inte begränsas av lagstiftningen, dels hur mycket böter man riskerar om man samlar ett visst antal personer när det gäller arrangemang som valborgsfirande, bröllopsfester och studentfester.

- Det är inte läge att anordna större samlingar och fester när vi har en allvarlig smittspridning i samhället. Vi måste nu gemensamt ta vårt ansvar och följa de regelverk, föreskrifter och allmänna råd som gäller för att stoppa smittspridningen. Det är många som vill fira Valborg och gå i första maj-tåg, men vi måste alla fråga oss om det är lämpligt mitt i rådande pandemi. Max 8 personer gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Men bara för att något är tillåtet behöver det inte vara lämpligt, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Ta del av den veckovisa nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 16. Länk till annan webbplats.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt