Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 23 april 2021

Graf som visar antalet smittade personer med covid-19 i Dalarna

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Sammanfattning

I Dalarna är det rekordmånga patienter som ligger inlagda för vård mot covid-19 och Region Dalarna upplever ett väldigt ansträngt läge. Samtidigt har smittspridningen i länet minskat något under den gångna veckan och antalet dödsfall ligger på en betydligt lägre nivå nu än i julas och för ett år sedan, när den första och andra vågen av pandemin slog mot Dalarna. Som förklaring finns vaccineringen som kommit långt i länet, där 34 procent av befolkningen nu fått sin första dos. Läget är dock sammantaget mycket allvarligt. 

– Människor i vården sliter hårt för att hjälpa alla som blivit svårt sjuka. Jag har haft en avstämning med kungafamiljen kring läget i länet. De vill skicka med en hälsning och uppmärksamma det arbete som alla gör för att minska smittspridningen, och särskilt rikta sig sjukvårdspersonal som gör sitt yttersta för att bota, lindra och förhindra att man avlider i sjukdomen, säger landshövding Ylva Thörn. 

Händelseutvecklingen

Antalet bekräftade smittade sjönk i Dalarna vecka 15, men ligger fortfarande på en hög nivå. Smittskydd Dalarna meddelar att smittspridningen i länet är stor och att smittan finns överallt. Samtidigt pekar man ut skolor och arbetsplatser som särskilt utsatta. Det är på arbetsplatser där man inte jobbar hemifrån som smittskydd ser klustersmitta. Det är därför viktigt att fortsätta arbeta hemifrån om man kan.

Allvarligt sjuka och dödsfall

Under den gångna veckan nådde antalet inlagda covid-19-patienter nya rekordnivåer. Regionen rapporterar också om ett ansträngt läge och fortsatt stor påverkan på hälso- och sjukvården. Vårdbehovet ligger nu på gränsen för vad vården i Dalarna klarar av.

Graf som visar antalet patienter som vårdas i Dalarna på grund av covid-19.

Trots den stora uppgången av allvarligt sjuka är det fortfarande relativt få personer i Dalarna som avlider i sviterna av covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten har det inte rapporterats något dödsfall i Dalarna kopplat till covid-19 under vecka 15. Skillnaden nu från den första och andra vågen av smittspridning i länet är att Region Dalarna lyckats vaccinera en stor del av den äldre befolkningen.

Graf som visar antal dödsfall i Dalarna på grund av covid-19-

Testning

Antalet PCR-prover som tas i Dalarna sjönk något under vecka 15, men ligger fortfarande kvar på en hög, men för Regionen hanterbar, nivå.

Vaccination

Just nu vaccineras följande grupper i Dalarna:

  • 60-64 år kallas till vaccination via brev eller telefon.
  • 65-74 år bokar själv tid för vaccination genom att logga in på 1177.se
  • 75-79 år kallas till vaccination via brev eller telefon.

Varje torsdag lämnar Region Dalarna en vaccinationsrapport på sin hemsida. Här kan du läsa den senaste rapporten. Länk till annan webbplats. Där står bland annat att 1,9 miljoner (24 procent) av Sveriges befolkning nu har fått sin första dos vaccin mot covid-19. I Dalarna har en tredjedel (34 procent) fått sin första dos.

Under veckan har Folkhälsomyndigheten meddelat att deras rekommendation om att personer under 65 år inte ska vaccineras med Astra Zenecas vaccin Vaxzevria kvarstår. För personer som är 65 år eller äldre gör man bedömningen att vaccinet även fortsättningsvis kan användas.

Folkhälsomyndigheten och Regeringen har också presenterad nya riktlinjer för vaccinerade. Som vaccinerad har man ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och kan tre veckor efter första dosen börja umgås med andra utanför sin mindre krets. Det innebär bland annat att man kan träffa sina barn och barnbarn inomhus utan att hålla avstånd, förutsatt att de inte har några symtom. Dock är det viktigt att även personer som vaccinerats fortsatt håller avstånd ute i samhälle då trängsel ökar risken för smittspridning. Trängsel är en hög riskfaktor som ökar risken för smittspridning. Grundläggande rekommendationer som att tvätta händerna, hålla avstånd, stanna hemma vid symptom och testa sig för covid-19 vid symptom ska också följas även om man har fått vaccin.

Det finns signaler från bland annat Svenska kyrkan om att äldre människor i Dalarna som vaccinerats inte längre följer rekommendationerna. Detta trots den höga smittspridning som pågår i länet.

Konsekvenser

Flera kommuner rapporterar om fortsatt ansträngt personalläge där sjukfrånvaro och brist på vikarier gör det svårt att bemanna vissa verksamheter. Smittskydd Dalarna rekommenderar nu också kommunerna att i sina verksamheter använda munskydd för vuxna i de situationer där de inte kan hålla avstånd.

Tillsyn och efterlevnad

Länsstyrelsens tillsynsverksamhet har under vecka 15 genomfört totalt 71 tillsynsåtgärder, varav 37 tillsynsbesök. Under veckan prioriterades tillsyn av byggvaruhus, handelsträdgårdar och andra säsongsbetonade verksamheter.

Kommunerna rapporterar fortsatt medelgod efterlevnad av restriktionerna. Dalatrafik rapporterar att det finns en generell vilja hos resenärer att följa restriktionerna men att bärandet av munskydd kan bli bättre. Antalet resande har ökat marginellt jämförd med föregående vecka.

Planerade och vidtagna åtgärder

På grund av den stora smittspridningen av covid-19 och nya virusvarianter, rekommenderar Smittskydd Dalarna och Vårdhygien Dalarna nu munskydd till patienter och eventuella medföljare/besökare som vistas i vårdlokaler i öppen- och slutenvård samt tandvård. Munskydd rekommenderas också vid sjukresa.

Sex av femton kommuner i länet förbereder för införandet av tillfälligt vistelseförbud på särskilt angivna platser.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att skjuta på tidpunkten för justerade rekommendationer till den 17 maj. De verksamheter som då berörs är bland annat bio, teater, konserter, idrottsevenemang, gudstjänster men även marknader och nöjesparker. Restriktioner för serveringsställen och handeln förlängs också till och med 17 maj.

Samlad information om vilka regler som gäller i landet just nu går att hitta på krisinformation.se: Coronapandemin – detta gäller just nu Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens samverkan med externa aktörer

Under veckan har länsstyrelsen bland annat samverkat med Smittskydd Dalarna, länets beredskapssamordnare och kriskommunikatörer, samverkansgruppen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och deltagit på barmarksmöte med Destination Sälenfjällen, samt möte med länets skolaktörer.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare

Läget i Dalarna är mycket allvarligt. Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19.

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt