Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 15: Arrangörer försöker maximera besökarantalet

Länsstyrelserna

Under vecka 15 har länsstyrelserna fått in många frågor rörande hur allmänhet men även verksamhetsutövare kan arrangera evenemang och olika sammankomster utan att träffas av den tillfälliga covid-19-lagen. Det är en av punkterna i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Länsstyrelserna får många frågor från arrangörer av sommarverksamheter eller evenemang kring vilka begränsningar som gäller för dem enligt den tillfälliga covid-19-lagen. En tendens länsstyrelserna ser är att arrangörer försöker använda sig av eller runda de olika regelverken om serveringsställen, offentlig tillställning och den tillfälliga covid-19-lagen för att kunna maximera besökarantalet vid olika evenemang. Grundbudskapet och syftet med lagen är att förhindra smittspridning, något som vi måste påminna varandra och oss själva om.

- Syftet med covid-19-lagstiftningen är att förhindra smittspridningen av covid-19. Vi är i ett läge med fortsatt hög smittspridning och där sjukvården, och alla som arbetar där, är extremt belastade sedan över ett år tillbaka. Vi har alla ett personligt ansvar att ställa upp och minska den belastningen. Det gör vi genom att arbeta tillsammans och vända trenden, inte genom att kringgå lagstiftningen med fortsatt smittspridning som följd, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Även privatpersoner kommer in med frågor om vad som gäller vid privata sammankomster, både i hem och i hyrda lokaler. Länsstyrelserna ser också att allt fler pensionärsföreningar startar upp sin verksamhet då medlemmarna i högre grad har vaccinerats. En vanligt förekommande missuppfattning är att den tillfälliga covid-19-lagen inte omfattar vaccinerade personer utomhus, oavsett verksamhet. Det finns behov av ytterligare vägledning av Folkhälsomyndigheten även vad gäller hur vaccinerade personer vistas och rör sig i exempelvis butiker och på restauranger.

Proaktivt tillsynsarbete inför sommarsäsongen

Under vecka 15 har länsstyrelserna skiftat fokus från vinterbetonade verksamheter till att kartlägga och inventera sommarbetonade verksamheter som kommer att bli aktuella för tillsyn. Utöver det har flera länsstyrelser inventerat verksamheter som hyr ut lokaler och platser för privata sammankomster, exempelvis partybussar och partybåtar som kan komma att användas under studentfiranden. Frågor kring vad som gäller vid uthyrning av partybussar och partybåtar till studentfirare har lyfts i media där länsstyrelserna har medverkat i flertalet intervjuer. För att tydliggöra vad som gäller har flera länsstyrelser genomfört eller planerar riktade informationsinsatser till kommuner och skolor inför skolavslutningar och studentfiranden. Länsstyrelsen i Gävleborg har bland annat tagit fram ett diskussionsmaterial att använda i skolor som delats till övriga länsstyrelser.

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 15. Länk till annan webbplats.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt