Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 14: Inför studenten kommer aktiv tillsyn av partybussar genomföras

Länsstyrelserna

En av de punkter som lyfts i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn är att länsstyrelserna aktivt kommer att bedriva tillsyn av partybussar, om syftet är att likna med en privat sammankomst. Det är en direkt följd av allt tydligare signaler som länsstyrelserna får kring att företag och studenter försöker runda förbudet mot studentflak. De verksamhetsutövare som inte följer rådande bestämmelser om max 8 deltagare riskerar vite.

Länsstyrelserna kan konstatera att företag som hyr ut bussar eller båtar inför studenten för att möjliggöra studentfirande, ser ut att inte uppmärksamma den tillfälliga covid-19-lagens begränsningar när det gäller privata sammankomster. Länsstyrelserna anser att det är oroväckande att såväl verksamhetsutövare som studenter i ännu högre utsträckning än förra året ser ut att försöka runda Transportstyrelsens förbud mot studentflak - ett förbud vars enda syfte är att minska smittspridningen.

- Att köra en hel skolklass med fler än 8 personer i en partybuss, om syftet är att likna med en privat sammankomst, är inte förenligt med gällande lagstiftning. Det är beklagligt att studentfirandet blir annorlunda även i år, men vi måste komma ihåg syftet med covid-19-lagen. Det är att minska smittspridningen, en smittspridning som just nu ser ut att närma sig nya rekord, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Även om studenterna tar sig från punkt A till punkt B bedömer länsstyrelserna att huvudsyftet inte är transporten utan att umgås och delta i en privat sammankomst. Då spelar det ingen roll om verksamhetsutövaren kallar bussen för en partybuss, turistbuss eller något annat. Det är syftet med uthyrningen av ett utrymme, i detta fall en buss, som avgör om verksamheten omfattas av covid-19-lagen. Begränsningen om max 8 personer enligt covid-19-lagen gäller även för båtar om de hyrs ut till en privat sammankomst, men inte omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder för serveringsställen.

Som en följd av utvecklingen på det här området kommer länsstyrelserna aktivt bedriva tillsyn av partybussar och båtar i syfte att förhindra att uthyrning sker till fler än 8 personer. Bedömer länsstyrelserna att buss eller båt hyrs ut till privata sammankomster så omfattas de av covid-19-lagen. De verksamhetsutövare som inte följer rådande bestämmelser om max 8 deltagare riskerar därmed vite.

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 14. Länk till annan webbplats.

Om uppdraget:

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt