Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 13: Ta ditt ansvar - handla ensam

Länsstyrelserna

Under vecka 13 har länsstyrelserna fokuserat på uppföljning av tidigare genomförda fysiska tillsynsbesök på plats hos verksamhetsutövare. Tre föreläggande med vite och fyra förelägganden har utfärdats av länsstyrelserna under föregående vecka. Länsstyrelserna bedömer att allmänheten inte följer uppmaningen om att handla ensam. Det är några av punkterna i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Länsstyrelserna bedömer att det kvarstår en bristande förståelse hos delar av allmänheten beträffande allas ansvar för att minska smittspridningen, exempelvis efterlevs inte uppmaningen att handla ensam. Verksamhetsutövare uppger att hot förekommit i samband med att de uppmanat kunder att handla ensamma samt att det är betungande att avsätta personal för att hålla ordning på kunderna. I samband med tillsyn i Kronobergs län under påskhelgen handlade uppskattningsvis 2/3 av besökarna i sällskap där cirka 80% av dessa var par, främst i övre medelåldern.

- Många väljer att handla tillsammans trots uppmaningar från handeln att handla ensamma. Dock kan handelns uppmanande skyltar emellanåt innehålla ord som ”helst” eller ”gärna” vilket gör att uppmaningen om att handla ensam kan uppfattas som en rekommendation snarare än ett krav, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Fokus på uppföljning av tidigare genomförda tillsynsbesök

Länsstyrelserna har fokuserat på uppföljning av tidigare genomförda tillsynsbesök på plats hos verksamhetsutövare samt verksamheter som har ett stort genomflöde av besökare. De vanligaste bristerna, för alla hittills utförda kontroller, är att skyltar som visar maxantal eller kundens försiktighetsåtgärder saknas samt att beräkning för maxantal inte har gjorts eller dokumenterats. Samtliga länsstyrelser rapporterar att de framförallt använder sig av rådgivning och information som åtgärd eftersom det bedömts som tillräckligt för att uppnå frivillig rättelse, men tre förelägganden vid vite och fyra förelägganden har utfärdats under vecka 13.

- Länsstyrelserna får indikationer på att verksamheter och allmänheten har svårt att veta vad som gäller och vilken tillsynsroll som Länsstyrelsen har i och med tillkommande regleringar. Här finns ett behov av tydligare information för att fler verksamhetsutövare ska veta vilka åtgärder de förväntas vidta, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

I likhet med föregående vecka har länsstyrelserna fokuserat på tillsyn av verksamheter som förväntas få ett ökat antal besökare i och med varmare väder och högtider, till exempel religiösa samlingslokaler, bygghandlare, sportaffärer, friluftsbutiker, handelsträdgårdar, båt- MC- och biltillbehörsbutiker samt transportvägar mot fjällanläggningar.

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 13. Länk till annan webbplats.

Om uppdraget:

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt