Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 12: Allmänhet och verksamheter försöker undvika covid-19-lagen

Länsstyrelserna

I likhet med föregående vecka har länsstyrelserna fått rapporter om att både allmänhet och verksamhetsutövare försöker kringgå covid-19-lagen, dels för att kunna bedriva verksamhet som annars begränsas av covid-19-lagen, dels för att kunna arrangera större studentfiranden eller bröllopsfester. Det är en av punkterna i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Under vecka 12 har tillsynen inriktats på bland annat däckverkstäder, handelsträdgårdar samt livsmedelsbutiker som fått många synpunkter på trängsel. Ett proaktivt tillsynsarbete pågår runt om i landet kring sommarsäsongsbetonade verksamheter för att verksamheterna ska vara förberedda och ha vidtagit rätt åtgärder när deras högsäsong tar fart. Länsstyrelsernas bedömning är att tillsyn bedrivs i en omfattning som ger god effekt, men att det krävs fler och tydligare åtgärder för att motverka trängsel i större livsmedelsbutiker. Detta kan exempelvis ske genom att butiken har trängsel- eller butiksvärdar som påminner och uppmanar kunder och besökare att hålla avstånd och att handla ensam.

Fler rapporter att allmänhet och verksamhetsutövare kringgår lagstiftningen

Även under vecka 12 har länsstyrelserna fått rapporter från flera håll i landet att verksamhetsutövare försöker hitta sätt att kringgå covid-19-lagstiftningen, bland annat för att möjliggöra olika publika evenemang.

- Vi ser att trenden håller i sig och får allt fler rapporter om att både allmänhet och verksamhetsutövare försöker hitta sätt att kringgå lagstiftningen, vilket är mycket bekymmersamt, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Länsstyrelserna får även frågor från privatpersoner om hur de kan agera för att inte träffas av covid-19-lagen och genomföra privata sammankomster och olika firanden. En slutsats i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn är att en betydande del av allmänheten inte uppfyller sitt ansvar enligt smittskyddslagen. Denna innebär att var och en ska medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder. Nationella samordningen för länsstyrelsernas pandemitillsyn har en pågående dialog med Folkhälsomyndigheten gällande detta.

- Syftet med covid-19-lagen är att stoppa smittspridningen. Om allmänhet och verksamhetsutövare försöker hitta kryphål i gällande lagstiftning motverkas detta syfte och man riskerar också att bryta mot smittskyddslagen. Nu måste alla ta ansvar för att förhindra smittspridningen och det gör vi inte genom att kringgå lagen, avslutar Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 12. Länk till annan webbplats.

Om uppdraget:

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt