Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 11: Rapporter om verksamhetsutövare som försöker kringgå lagstiftningen

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna fortsätter att bedriva omfattande tillsynsverksamhet av covid-19-lagen, både på plats och via e-post och telefon. Under vecka 11 har det rapporterats om flera iakttagelser av verksamhetsutövare som aktivt försöker kringgå lagstiftningen. Fler privatpersoner än tidigare har också hört av sig med frågor om vad de ska göra för att inte träffas av lagstiftningen vid bland annat bröllop, religiösa firanden och studentfester.

– Vi har sedan tidigare sett att det finns bristande förståelse hos delar av allmänheten beträffande allas ansvar att minska smittspridningen. Att vi nu får fler och fler rapporter om verksamhetsutövare som försöker kringgå lagstiftningen är naturligtvis oroande, säger Anna Carlsson vid Länsstyrelsen i Dalarnas län som är nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Från flera håll i landet kommer signaler om verksamhetsutövare som försöker hitta sätt att kringgå lagstiftningen, exempelvis allmänna sammankomster och idrottstävlingar dit enbart sponsorer bjuds in som publik, för att det ska räknas som ett slutet sällskap och därmed inte träffas av begränsningsregeln om max åtta personer. Det rapporteras också om anläggningar som utökar sin restaurangverksamhet till avdelade sektioner på arenaläktaren för att omfattas av serveringslagen istället för covid-19-lagen.

Länsstyrelserna noterar också en ökad andel frågor från privatpersoner om hur de kan agera för att inte träffas av covid-19-lagen i olika sammanhang, som bröllop, religiöst firande i påsk och studentfester.

– Vi har en löpande kontakt med Folkhälsomyndigheten för att hantera frågorna. Det är uppenbart att alla inte förstår att lagstiftningen är till för att skydda människor och förhindra smittspridningen, säger Anna Carlsson.

Ministrar deltog digitalt vid tillsyn
Länsstyrelserna arbetar proaktivt med att genomföra tillsyn inom de verksamhetsområden regionernas smittskyddsenheter och länsstyrelserna bedömer kommer få ett ökat antal besökare under påskledigheten. Det varma vädret lockar till att fler besöker handelsträdgårdar och bygghandlare, vilket kan medföra risk för trängsel och därmed ökad risk för smittspridning. Civilminister Lena Micko och socialminister Lena Hallengren deltog idag tisdag den 23 mars på ett digitalt besök när Länsstyrelsen i Dalarnas län genomförde tillsyn av en handelsträdgård för att få en fördjupad bild av hur länsstyrelserna jobbar med tillsynsuppdraget kring covid-19-lagen.

- Vi välkomnar att statsråden besökte oss digitalt för att få en inblick i vårt arbete och att vi som länsstyrelse fick möjlighet att delge våra erfarenheter kring tillsynsuppdraget, säger Ylva Thörn, landshövding i Dalarnas län.


Kontakt