Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 10: Ökad tillsyn av verksamheter med många besökare under påsken

Länsstyrelsernas logotyp

Pandemilagen har gällt i drygt två månader och två vitesförelägganden har utfärdats inom loppet av två veckor. Personer som vaccinerat sig vågar sig ut i samhället allt mer, men butiksägare ser att de är mindre benägna att följa reglerna. Vidare har länsstyrelserna under den gångna veckan bedrivit tillsyn av verksamheter som har ett stort genomflöde av besökare och förebyggande tillsyn har genomförts inför påsken. Det är några av punkterna i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Länsstyrelserna har bedrivit tillsyn i fortsatt stor omfattning vecka 10 och bedömer att tillsyn bedrivs i en omfattning som ger god effekt, då de flesta verksamhetsutövarna vidtar åtgärder helt i enlighet med covid-19-lagen. Under veckan har tillsynen bland annat inriktats på verksamheter som bygghandel och handelsträdgårdar som får ett ökat antal besökare i samband med varmare väder och ökad tillströmning av besökare under påsk-ledigheten. I flera län har ett förebyggande tillsynsarbete av kommande säsongsverksamheter påbörjats.

Två viten inom loppet av två veckor

Covid-19-lagen har gällt i drygt två månader och nu har två vitesförelägganden utfärdats inom loppet av två veckor. Under vecka 10, har ett vitesföreläggande utfärdats av Länsstyrelsen i Jönköping mot en livsmedelsbutik efter upprepade uppmaningar om att beräkna och anslå maxantal. Veckan innan utfärdade Länsstyrelsen i Stockholm ett vitesföreläggande i samband med en demonstration i Stockholm 6 mars.

Riskgrupper som vaccinerats vågar sig ut i samhället

Flera verksamheter ser nu att personer som tillhör riskgrupper och vaccinerats, framförallt äldre, vågar sig ut i samhället i grupper. Vår bedömning utifrån den information vi har fått är att dessa grupper verkar känna sig trygga på grund av vaccinet och är därmed mindre benägna att följa restriktionerna. Verksamhetsutövare har under gångna vecka lyft till länsstyrelsen att många kunder generellt handlar i grupp och följer inte uppmaningen att handla ensam. Verksamhetsutövarna upplever svårigheter i att tillämpa och förstå föreskrifterna då de förändras ofta och de vet inte i vilken omfattning de exempelvis förväntas uppmana att människor ska handla ensamma. Länsstyrelserna i bland annat Kronoberg och Örebro har också identifierat att det finns en arbetsmiljö- och säkerhetsaspekt att ta hänsyn till då verksamhetsutövare upplever att det blivit en hotfull stämning när de tillrättavisat besökare och kunder.

- Vi bedömer att det finns ett behov av tydligare information kring vilka specifika åtgärder de förväntas vidta samt tydligare information om covid-19-relaterad lagstiftning och även på andra språk än svenska, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 10. Länk till annan webbplats.

Om uppdraget:

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt

Anna Carlsson

Nationell samordnare för länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen

Telefon: 010-225 02 90