Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ovanligt många nya reservat i Dalarna!

Rastplats på ön Södra Björnungen

Södra Björnungen är del av det nya reservatet Björnöarna, Falu kommun. Foto: Falu kommun.

Under 2020 bildades många nya naturreservat i Sverige och Dalarna var det län som bildade flest – hela 15 stycken. Dalarna har fått totalt 3 250 hektar ny skyddad natur som ska förvaltas, vilket är glädjande för framtiden.

Dalarna är ett län som i antal bildade kommunala reservat ligger bland de främsta i landet och flera engagerade kommuner i länet arbetar aktivt med att bilda naturreservat. Under året har länet fått nya reservat i Mora (utökning av Alderängarna), Falun (Björnöarna, Våckelbergets skogar) och Leksand (Plintsberg). Ofta ligger de kommunala reservaten nära tätorterna, vilket är till stor glädje för de som gillar friluftsliv.

– Kommunerna har ett stort ansvar för den tätortsnära naturen och kan inom den kommunala planeringen se till att den lokala naturvården stärks. Därför är det glädjande att vi fått så många nya kommunala reservat i Dalarna, säger Jemt Anna Ericsson, chef för enheten för naturskydd på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Dalarna har även fått nya reservat som Länsstyrelsen bildat. Statistiken tar upp de reservat vars beslut blev gällande 2020 så några av dessa beslöts i januari 2019. De är 11 till antalet och ligger i Malung-Sälen (Grå-Lars knipen, Nysundsberget, Risberget, Sörbäcken), Ludvika (Kockoraberget), Rättvik (Nifelhems naturreservat), Falun (Sörmyren-Hynsån), Mora ( Skärmyrlok,) Borlänge (Tomossen, Tures äng), Älvdalen (Översjöåsen).

– Jag vill passa på att välkomna alla ut i länets naturreservat! Ta gärna del av informationen om dem på vår och kommunernas hemsidor. Tänk på att nya reservat ibland kan vara svåra att hitta ut till och att skyltar kan saknas. Men naturen och upplevelserna finns där ändå, säger Jemt Anna Ericsson.

Kontakt