Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lyckad 8-marskonferens satte strålkastarljuset på några av Dalarnas mest utsatta kvinnor

En bild med flera kvinnor på

Den 8 mars uppmärksammade Länsstyrelsen i Dalarnas län internationella kvinnodagen med den digitala konferensen ”Tillsammans mot våld mot kvinnor i Dalarna” som hade fokus på hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, och modererades av Alexandra Pascalidou, prisbelönad journalist och författare. Programmet varvades av tal från landshövding Ylva Thörn, föreläsningar av forskare och yrkesverksamma, vittnesmål från utsatta och politikerdebatt.

Dalarna har stora utmaningar i frågor om hedersrelaterat våld och den växande prostitutionen bland unga på nätet. Det är också prioriterade frågor från regering och riksdag. Samtidigt görs mycket i länet, som är värt att lyfta upp och lära av.

- År efter år, kämpar myndigheter, organisationer, kvinnojourer och andra frivilligorganisationer för kvinnors rättigheter och stöttar våldsutsatta kvinnor och barn. Genom konferensen kunde vi lyfta utmaningarna men även det arbete och engagemang som finns runt om i vårt län och i Sverige för att lära av varandra, säger Rusmira Perez Dervisic.

På regional nivå i Dalarna pågår till exempel ett utvecklingsarbete av Barnahus Dalarna, för att få ett förankrat förslag på en länsgemensam funktion och arbetsstruktur för kommunernas arbete med barn och unga upp till 19 år som utsatts eller riskerar utsättas för hedersrelaterat våld eller prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Syftet är att öka kommunernas möjligheter att uppfylla sina uppdrag då det gäller förebyggande insatser, upptäckt, skydd och stöd till ovanstående målgrupper.

Trots att inbjudan kom ut sent, bara veckan innan konferensen, så var deltagandet stort. 120 personer deltog, och många har redan hört av sig och tackat för en givande konferens.

Ett jämställt Dalarna utan våld – hur når vi dit?

Programmet varvades med föreläsningar av olika forskare och yrkesverksamma samt ett starkt vittnesmål från Zeinab som lever i skyddat boende.

Även om viktigt arbete med stöd till drabbade kvinnor och flickor pågår varje dag så måste dock det förebyggande arbetet stärkas i Dalarna. Dagen avslutades därför med en politikerdebatt för att höra vad lokalpolitiker i Dalarna tänker ta för nästa steg för att vi ska få ett Dalarna helt utan våld. Sju politiska partier var representerade: M, L, KD, V, S, C och MP. Utveckling, förändring och förbättring var ord som genomsyrade dagen.

Arbetet för ett jämställt Dalarna fritt från våld fortsätter och redan den 4 maj planeras nästa aktiviteter som då fokuserar på det våldsförebyggande arbetet i skolan.

Kontakt