Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 8: Tillsyn har bedrivits i stor omfattning under sportlovet

Länsstyrelsernas logotyp

Sportlovsveckorna är i full gång och länsstyrelserna rapporterar att tillsyn bedrivits i fortsatt stor omfattning vecka 8 och haft ett övervägande fokus på vintersportorter och resvägar upp till fjällområdena. Verksamheterna i landet gör ett bra arbete med att förebygga trängsel, men förståelsen hos delar av allmänheten är fortfarande bristfällig. Det är en av slutsatserna i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn.

– I likhet med föregående vecka ser vi att verksamhetsutövarna gör så gott de kan för att minska trängsel, men det finns en bristande förståelse hos delar av allmänheten beträffande allas ansvar för att minska smittspridningen. Vi bedömer att det därför är svårt att rikta förelägganden mot verksamhetsutövarna eftersom bristerna vi sett framförallt beror på allmänhetens beteende, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Fokus för tillsynen har även denna vecka legat på skidanläggningar och på matställen och bensinmackar utefter de större vägarna upp till fjällvärlden, men även butiker och andra handelsplatser. Urvalet av tillsynsobjekt har dels baserats på en bedömning av vilka områden som har störst risk för smittspridning, dels styrts av smittläget i länen. Länsstyrelserna har identifierat att små, stadsnära skidbackar har ett behov av bättre system för att kontrollera och säkerställa att upprättade rutiner efterlevs.

Länsstyrelserna har fått indikationer på att den stora mängden fjällturister som passerar genom Värmlands län skapat ökad trängsel och att verksamhetsutövarna tvingats ta till extra åtgärder som till exempel stängda eller låsta dörrar för att hindra att det blir för många inne i lokalerna. I Dalarnas län uppger flera butiker i byarna runt skidanläggningarna att många besökare verkar ha följt råden om att handla hemma, medan kunder i Jämtlands län verkar ha ändrat sitt köpbeteende och handlar färre gånger men mer varje gång.

– Vi har fått fler rapporter den här veckan om irritation hos kunder över att andra inte håller avstånd och går i stora grupper, eller att hela familjer handlar tillsammans. Dessutom har det uppstått situationer vid ett flertal tillfällen där butikspersonalen känt sig nödsakade att tillkalla polis, säger Anna Carlsson.

Länsstyrelserna bedömning är att butikskedjor i allmänhet har färre avvikelser än butiker som inte tillhör någon kedja. Länsstyrelserna noterar också att det vid in- och utpassage till lokaler kan uppstå viss trängsel.

Länsstyrelserna har även genomfört tillsyn inom långväga kollektivtrafik med buss eller tåg. Stickprover i Örebro har visat att färdmedlen har generellt få passagerare, men att det kan uppstå trängsel på färdmedel med enbart obokade platser.

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 8 Pdf, 70.6 kB.

Om uppdraget:

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar, badhus, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt

Anna Carlsson

Nationell samordnare för länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen

Telefon: 010-225 02 90