Risk för vattenbrist i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En vecka kvar av lodjursinventeringen

Lodjur i snöig skog

Allmänhetens rapporter är till stor hjälp för Länsstyrelsens årliga inventering av stora rovdjur. Därför uppmanas Dalarnas invånare att hjälpa till i inventeringen. 

Kunskap om rovdjursstammarnas storlek, utbredning och hur stammarna utvecklas över tid ger möjlighet till en ansvarsfull och långsiktigt hållbar förvaltning av arterna.

Inventeringarna pågår bestämda tider under året, beroende på art och dess fortplantingsbiologi. Tiden för inventering av lodjur är: 1 oktober–28 februari.

Spår och observationer av två eller fler lodjur tillsammans är av intresse. När det gäller varg är alla rapporter intressanta hela året.

Bilder från t ex viltkameror på lodjursungar eller hona med ungar tagna under inventeringsperioden kan också användas som underlag för inventeringsresultatet och kan lämnas in till länsstyrelsen fram till 1 april.

Har du gjort en observation du vill rapportera? Gör det gärna via Skandobs webbplats eller i Skandobs app som du laddar ner via Appstore i din Iphone eller i Google play i din androidmobil eller ring berörd naturbevakare.

Kontakt