Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sahlbergska gården i Hedemora nytt byggnadsminne

Sahlbergska gården i Hedemora

Sahlbergska gården i Hedemora har just blivit kulturminnesförklarad!

Mitt i Hedemora ligger Sahlberska gården som byggdes efter den stora branden 1849 och som nu blivit byggnadsminne. Gården ska därför skyddas särskilt och bevaras för eftervärlden.
– Sahlbergska gården ligger vid Stora Torget som är ett av Sveriges bäst bevarade småstadstorg, med rådhus, stadshotell, apotek och handelsgårdar. Därför är det viktigt att vi tar tillvara den unika kulturmiljön här, säger Olle Lind, antikvarie på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Sahlbergska gården har fått sitt namn av bokhandlaren Johan Filip Sahlberg, som drev bokhandel i gården 1891–1941. Under åren har gården haft många olika ägare och här har inrymts ett antal olika affärsverksamheter, förutom bokhandel även bland annat en urmakare.

Som motivering till byggnadsminnesförklaringen av Sahlbergska gården står i beslutet:

”Sahlbergska gården är en av de bevarade kringbyggda handelsgårdarna vid Stora torget. Tillsammans med granngården Perssonska gården bildar Sahlbergska gården den symmetriskt ordnade södra sidan av Stora Torgets bebyggelse och entré till Kyrkogatan. Genom att ingå som en viktig del av stadsmiljön vid Stora Torget har gården ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde.”

– Utnämningen innebär bland annat att byggnaderna på gården inte får rivas, flyttas, byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör. Byggnaderna måste också underhållas och tas om hand så att de inte förfaller eller att deras kulturhistoriska värde minskar, berättar Olle Lind.

Kontakt