Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 19 februari 2021

Graf som visar antalet covid-smittade personer i Dalarna

Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Händelseutvecklingen

Under vecka 6 har vi för första gången på flera veckor sett en svag ökning av antalet smittade i länet. Trots det har Dalarna fortfarande en relativt låg smittspridning i jämförelse med övriga delar av landet.

Den smittspridning som pågår är fortsatt ojämnt fördelad inom länet. Just nu förekommer utbrott i Sälen och Idre. Det gäller främst bofasta, men även bland besökarna i stugområdena finns det smitta.

– Jag vill verkligen inskärpa vikten av att alla fortsätter att ta sitt ansvar och följa rekommendationerna. Det ligger i våra händer. Det är upp till oss att visa hänsyn och fatta kloka beslut, säger landshövding Ylva Thörn.

I länet finns nu också bekräftade fall både av den brittiska virusvarianten och den sydafrikanska. Samtidigt ser vi nu effekterna av vaccineringen, där antalet smittade bland de äldre på särskilda boenden och de med hemtjänst har minskat kraftigt.

Allvarligt sjuka och dödsfall

Antalet inneliggande patienter i Dalarna som vårdas på vårdavdelning för sina covid-19-symtom fortsätter att minska. Antalet allvarligt sjuka som vårdas inom intensivvården (IVA) ligger däremot kvar på samma nivå som tidigare veckor.

Graf som visar antalet patienter i Dalarna som vårdas för sina covid-19-symtom

Glädjande nog ser vi att antalet dödsfall fortsätter att sjunka i länet.

Graf som visar antalet dödsfall i länet

Testning och smittspårning

Under vecka 6 togs det 5 039 PCR-prover (för aktiv pågående infektion) i länet. Det är en svag ökning av antalet prov från föregående vecka. Det finns en oro för att människor som tidigare testat sig negativt (en eller fler gånger) nu är mindre benägna att testa sig när de känner lätta symtom. Budskapet från Region Dalarna och våra smittskyddsläkare är att det är viktigt att människor fortsätter att testa sig, även vid små symtom.

Vaccination

Till och med den 18 februari hade 12 018 människor i Dalarna fått sin första vaccindos och 9 172 sin andra. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten ligger vaccinationstakten i länet strax över det nationella medelvärdet för hur många människor som vaccinerats.

Enligt Region Dalarna har man byggt upp en god kapacitet för att utföra vaccineringen i Dalarna, det som stoppar upp arbetet är tillgången på vaccin. Fram till innevarande vecka har Region Dalarna bara fått 48 procent av de doser som utlovats.

Region Dalarna har nu börjat kalla personer över 80 år till vaccination mot covid-19. Samtliga som är 80 år och uppåt kommer att få kallelse med tid för vaccination via brev eller telefon. Vaccinationen sker sedan på vårdcentralerna runt om i länet.

Regionen uppmanar allmänheten att inte kontakta vården eller ringa 1177 för frågor om bokning av vaccination. För att avlasta 1177 förbereder man nu en bredare informationskampanj gällande bokningsförfarandet och vaccineringen.

För mer information om vaccineringen i länet besök 1177.se/dalarna Länk till annan webbplats.

Tillsyn och efterlevnad

Utifrån de rapporter som lämnats till Länsstyrelsen från länets aktörer uppges efterlevnaden i Dalarna vara medelgod. Samtidigt kommer signaler från Länsstyrelsens pandemitillsyn om att allmänheten är dålig på att följa verksamheternas anvisningar och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Besökstrycket i länet har ökat i och med sportlovsveckorna. Sedan tidigare har Länsstyrelsen konstaterat att turisterna ökar risken för trängsel och smitta vid skidanläggningar och tillfartsvägarnas service- och handelsplatser. Något som varit styrande för den pandemitillsyn som myndigheten utfört under de gångna veckorna. Sammanlagt genomfördes 34 tillsynsbesök i 6 kommuner under vecka 6. Flera besök har genomförts med anledning av tips och larm från allmänheten.

Användandet av munskydd i kollektivtrafiken är fortsatt lågt, runt 10%, barn och ungdomar inkluderade.

Planerade och vidtagna åtgärder

I början av veckan stoppades tillfälligt vaccineringen av länets vårdpersonal med Astra Zenecas vaccin. Detta efter att det framkommit att biverkningar, så som feber, riskerade att störa verksamheten. Efter återkoppling från Läkemedelsverket har vaccinationerna återupptagits, men nu med noggrann personalplanering för att minska risken för bortfall.

Under veckan blev det klart att en andra ansökningsperiod för omsättningsstödet öppnas i mars 2021. Stödet riktas till företag som tappat omsättning på grund av pandemin.

Samtidigt rapporterar Länsförsäkringar Dalarna att de stänger sina kontor i länet för spontanbesök.

Kommunerna fortsätter att arbeta med att anordna fritidsaktiviteter för barn och ungdomar under sportlovet på ett säkert sätt.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att planera för säkra aktiviteter under sportlovet samt att resa säkert. För inresa till Sverige ska man undvika nära kontakt med andra i minst 7 dagar samt testa sig för covid-19. Rekommendation för testning omfattar alla personer födda 2014 och tidigare.

Regeringen har beslutat om begränsningar i kollektivtrafikresor med buss och tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, vilket innebär bland annat att antalet passagerare inte vid något tillfälle eller i något utrymme får överstiga hälften av färdmedlets sittplatser. Begräsningen gäller till den 31 maj, den gäller inte resor som bokades innan restriktionerna trädde i kraft den 14 februari.

Regeringen har också lagt ett förslag på ändringar inom pandemilagen som medger utvidgade åtgärder. Förslagen innefattar möjlighet till nedstängning av fler typer av verksamheter, begränsat tillträde till vissa platser, begränsningsregler även för djur- och nöjesparker, samma regler för museer och konsthallar som butiker samt ett nytt system för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med differentierat tak utifrån olika kategorier. Förslaget är ute på remiss och ändringarna väntas träda ikraft den 11 mars.

Regeringen har även beslutet att alkoholförbudet på serveringsställen efter kl. 20.00 förlängs fram till den 28 februari. Därefter tillåts alkoholservering till kl. 22.00.

På krisinformation.se finns en uppdaterad sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Här finns även länkar till fördjupad information: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu Länk till annan webbplats.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare

Budskapet från länets aktörer riktar sig både mot invånare och besökare:

”Upplev en säker vinter i Dalarna genom att visa hänsyn, ta ett personligt ansvar och följa rekommendationerna.”

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt