Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årsredovisning för ett unikt år

Idag skrev landshövding Ylva Thörn på Länsstyrelsens årsredovisning för 2020.
– Det var ju på många sätt ett väldigt annorlunda år. Pandemin vände allt på ända och vi fick göra stora förändringar i hur vi arbetar. Vi gick också in i stabsläge och arbetade mycket med krishanteringen i länet där vi stöttade företag, organisationer, kommuner och medborgare, berättar landshövding Ylva Thörn.

2020 präglades verkligen av coronapandemin. Samtidigt visar årsredovisningen för 2020 att den ordinarie verksamheten med tillsyn, stöd, tillstånd och handläggning har rullat på som den ska, trots restriktionerna i pandemins spår. Arbetet har fått ställa om till att till stor del göras på distans och digitalt, och det har fungerat över förväntan.

Länsstyrelsens breda uppdrag

Länsstyrelsens uppdrag är både brett och komplext. Vi ska arbeta för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet, samordna både stat­lig verksamhet och regionala aktörer i Dalarna och skapa förutsättningar för åtgärder och insatser som ska stärka och utveckla Dalarnas län.

Det innebär arbete inom vitt skilda områden, såsom jordbrukarstöd, att bilda och sköta naturreservat och att arbeta för ett socialt hållbart samhälle genom jämställdhetsarbete, stöd till integration och kommunernas mottagande av nyanlända.

– Vi har ju också fått ett stort antal nya uppdrag från regeringen under pandemin, till exempel att hjälpa Socialstyrelsen i deras arbete med att mäkla material och skyddsutrustning mellan länets kommuner, handläggning av ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som gett rabatt på hyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher och tillsyn av hur butiker och offentliga verksamheter följer restriktionerna och hur de hjälper sina besökare att göra rätt, berättar Ylva Thörn.

Att sammanfatta året

Årsredovisningen för 2020 skrevs under den 18 februari av landshövding Ylva Thörn och skickades in till regeringen under eftermiddagen.

– Jag blir stolt när jag läser årsredovisningen för år 2020, för den visar allt vi gjort och gör för Dalarnas nutid och framtid. Och för att den visar att vi fullgjort uppdragen vi får, genom att samarbeta, samverka och föra dialog med andra myndigheter, näringsliv, kommuner, civilsamhället och medborgare i Dalarna, avslutar Ylva Thörn.

Här nedan kan du ladda ner hela årsredovisningen.

Årsredovisning 2020, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Landshövding Ylva Thörn presenterar Länsstyrelsens årsredovisning

 

Kontakt