Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 5: Allmänheten brister i ansvar för att minska trängsel i butiker

Blurrad bild på människor i shoppingcenter

Foto: Smith Chetanachan/Mostphotos

De flesta butiksägare och andra verksamhetsutövare är bra på att följa den tillfälliga covid-19-lagen. Länsstyrelserna konstaterar dock att delar av allmänheten brister i sitt ansvar för att minska trängseln i butiksmiljöer. Det är en av slutsatserna i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn.

- Många verksamhetsutövare noterar att kunder inte följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta, till exempel genom att inte hålla avstånd till varandra. Det finns ett fortsatt behov av att uppmärksamma allmänheten på ansvaret att följa rekommendationerna, att respektera skyltarna om maxantal, att inte röra sig i stora grupper och att undvika trängsel, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

De problem som noterats finns med i den uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen som idag skickats över till Regeringskansliet:

  • Det uppstår trängsel i köer som bildas utanför butiker samt på galleriors gemensamma ytor.
  • Många väljer fortfarande att handla tillsammans i grupper eller med hela familjen.
  • Små verksamheter med trånga lokaler kan ha en utmaning i dels att beräkna maxantal och att se till att det inte överskrids, dels att lösa trängselproblem vid kassorna.
  • Större kedjor har skickat ut en schablonmässig beräkning av tillgänglig golvyta som inte alltid stämmer överens med verkliga förutsättningar på plats.
  • Butiker med postutlämning och spel har vid vissa tider svårt att undvika trängsel.
  • Gym- och sportanläggningar kan ha svårt att säkerställa att inte trängsel uppstår i receptioner och i entréer.

Genomförd tillsyn under vecka 5

Länsstyrelserna har under vecka 5 genomfört många tillsynsbesök på plats hos verksamhetsutövare. Beräkning av maxantalet är en fortsatt utmaning för verksamhetsutövare, liksom att bedöma vad som ska räknas som avgränsat utrymme. Vanliga avvikelser är brist på dokumentation om hur maxantalet räknats ut samt att det saknas skyltar om maxantal, även i avgränsade utrymmen.

Inriktning på tillsynen

Samtliga länsstyrelser rapporterar att de främst använt sig av rådgivning och information eftersom det bedömts som tillräckligt för att uppnå frivillig rättelse. Inget län har rapporterat föreläggande eller förbud.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, vecka 5 Pdf, 78.6 kB.

Om uppdraget:

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar, badhus, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt

Anna Carlsson

Nationell samordnare för länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen

Telefon: 010-225 02 90