Risk för vattenbrist i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 5 februari 2021

Graf som visar antalet nya smittade i Dalarnas län

Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Händelseutvecklingen

För fjärde veckan i rad fortsätter smittspridningen i Dalarna att minska. I Dalarna har Regionen hittills upptäckt 5 fall av den brittiska virusvariant som nu sprids i Sverige. Regionens bedömning är att trots spridningen av den nya varianten kommer smittspridningen i länet fortsätta att minska.

– Vi ser en positiv utveckling i Dalarna. Samtidigt varnar Folkhälsomyndigheten för att Sverige kan stå inför en tredje våg av smittspridning. Framför oss har vi också ett sportlov då många väljer att besöka Dalarna. Därför ska vi fortsätta att ta vårt ansvar och följa rekommendationerna. Låt oss hålla i, hålla ut och hålla avstånd, säger landshövding Ylva Thörn.

Allvarligt sjuka och dödsfall

Under den gångna veckan har vi sett en kraftig minskning av antalet patienter i Dalarna som vårdas för sina covid-19-symtom. Trots de minskade antalet inläggningar fortsätter Regionen att rapportera att de måste arbeta med omfördelningar av personal för att hantera den ansträngda situationen.

Graf som visar antalet allvarligt sjuka i Dalarna

Det finns fortfarande en eftersläpning i Folkhälsomyndighetens statistik över dödsfall, men trenden är tydlig, det är allt färre människor i Dalarna som avlider i sviterna av covid-19.

Graf som visar antalet dödsfall i Dalarna

Testning och smittspårning

Även antalet PCR-prov (test för att upptäcka aktiv infektion) fortsätter att minska i länet. Under vecka 4 togs ca 5 700 prov och av dessa var 5,8 procent positiva, vilket även det är en minskning. Regionen fortsätter att rapportera att både testningskapaciteten och möjligheten att bedriva en aktiv smittspårning i länet är god. För närvarande smittspårar Regionen alla som testats positivt för covid-19.

Vaccination

Till och med torsdag den 4 februari hade 12 792 människor i Dalarna fått sin första dos vaccin och 2 677 hade även fått sin andra. Regionen rapporterar att samtliga boende på särskilt boende i länet (våra allra äldsta och sköraste medborgare) har fått sin första dos. Huvuddelen av de boende har också fått en andra dos.

Under veckan gick Folkhälsomyndigheten ut med nya rekommendationer om vilka som ska prioriteras för vaccination mot covid-19. Myndigheten sänker den tidigare rekommenderade åldern i den så kallade fas två till 65 år. Dessutom lyfts personer med vissa medicinska tillstånd eller sjukdomar in i gruppen, som alltså utvidgas till att omfatta fler än tidigare.

Den senaste informationen om vaccineringen i Dalarna hittar du på www.1177.se/dalarna Länk till annan webbplats..

Så påverkas Dalarna

Bland majoriteten av kommunernas vård- och omsorgsförvaltningar har läget förbättrats den senaste veckan och i flera kommuner närmar sig sjukskrivningarna normala nivåer. Några kommuner rapporterar fortfarande om fortsatta bemanningsproblem på grund av sjukfrånvaro.

I och med gränsstängnigen mot Norge har polisen i länet fått en ökad arbetsbelastning som påverkar verksamheten. Polisen har beslutat att enbart riksväg 66 ska vara öppen för genomfart mellan Dalarna och Norge. Försvarsmakten bidrar till bevakningen av riksväg 70 i Idre och två gränsövergångar vid Rörbäcksnäs.

Tillsyn och efterlevnad

Efterlevnaden i länet rapporteras fortsatt som medelgod. Samtidigt rapporterar Dalatrafik att det är bara runt 10 procent av deras resenärer som använder munskydd. Både skolaktörer och kollektivtrafiken uppmanar nu länets invånare att följa rekommendationerna och använda munskydd under rusningstider.

Vecka 5 sker tillsyn enligt nya covid19-lagen i Borlänge, Ludvika och Falun. Hittills har 31 objekt besökts på plats (stor del av tillsynen i länet sker genom rådgivning över telefon och mail). Vecka 6 planeras ett 30-tal objekt att tillsynas längs turiststråken söderifrån upp mot Sälen.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Regeringen beslutade under veckan att alla utländska medborgare måste uppvisa ett negativt test för covid-19 som är max 48 timmar gammalt vid inresa till Sverige. Detta gäller med start den 6 februari.

Regeringen beslutade också i veckan att förbudet mot alkoholservering efter 20:00 förlängs till den 14 februari. Rekommendationen om att hålla icke nödvändig kommunal verksamhet stängd förlängs till den 1 mars. Däremot tillåts nu ungdomar födda 2002 eller senare idrotta i organiserad form.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare

Budskapet från länets aktörer riktar sig både mot invånare och besökare:

”Upplev en säker vinter i Dalarna genom att visa hänsyn, ta ett personligt ansvar och följa rekommendationerna.”

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt