Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 4: Svårt att hantera trängsel under lönehelgen

Efterlevnaden av den tillfälliga covid-19-lagen är fortsatt hög. Men under lönehelgen den gångna veckan hade många verksamhetsutövare svårt att hantera den trängsel som uppstod när besökare inte följde Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer. Det är en av slutsatserna i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn.

- Alla länsstyrelser bedriver tillsyn i stor omfattning och det finns en stor vilja att göra rätt hos verksamhetsutövarna. Men under lönehelgen har flera län rapporterat att besökare går för nära varandra, trots att maxantalet besökare i lokalerna inte överskridits. Här ser vi ett behov att uppmärksamma allmänheten på att de också har ett eget ansvar. Vi behöver alla behöver notera skyltar om maxantal, undvika att röra oss i stora grupper och undvika trängsel, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Idag har uppföljningen av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen ställts samman och skickats över till Regeringskansliet. Detta är en sammanfattning av innehållet i lägesbilden:

Genomförd tillsyn under vecka 4

Länsstyrelserna har genomfört många tillsynsbesök på plats hos verksamhetsutövare. Länsstyrelserna har även bedrivit tillsyn genom information och rådgivning via telefon och mejl. Den största utmaningen gäller maxantalet i verksamhetslokalerna. Verksamhetsutövarna har i vissa fall inte gjort en beräkning av maxantalet för varje avgränsat utrymme, exempelvis över- och undervåning, avgränsade gymsalar och omklädningsrum. Andra vanliga avvikelser är att handsprit saknas.

Inriktning på tillsynen

Samtliga länsstyrelser rapporterar att de främst använt sig av rådgivning och information eftersom det bedömts som tillräckligt för att uppnå frivillig rättelse. Inget län har rapporterat föreläggande eller förbud. Däremot kommer ett antal återbesök att göras under kommande vecka.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, vecka 4 Pdf, 151.5 kB.

Om uppdraget:

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar, badhus, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt

Anna Carlsson

Nationell samordnare för länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen

Telefon: 010-225 02 90