Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 29 januari 2021

Graf som visar hur många som smittats av covid-19 i Dalarnas län

Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Händelseutvecklingen

Antalet smittade, allvarligt sjuka och dödsfall fortsätter att minska i Dalarna. Regionen konstaterar att varken vinterturismen eller återgången till arbete efter julledigheterna har lett till ökad smittspridning. Tvärtom så fortsätter utvecklingen i Dalarna att gå åt rätt håll.

– Det är glädjande att följa den positiva trenden. Det är ett kvitto på att det är många i Dalarna som tagit sitt ansvar. Samtidigt får vi inte glömma att så länge människor riskerar att bli sjuka måste vi fortsätta att skydda oss själva och andra från smittspridningen, säger landshövding Ylva Thörn.

Allvarligt sjuka och dödsfall

I takt med att antalet allvarligt sjuka minskar så minskar också trycket på sjukvården. Regionen meddelar att det fortfarande förekommer personalbrist, men att den hanteras genom interna omflyttningar.

Graf som visar antalet patienter som vårdas för covid-19 i Dalarna

Även antalet dödsfall i länet fortsätter att minska. Samtidigt har Folkhälsomyndigheten uppdaterat sina siffror från julveckorna och vi ser nu att dödligheten nästan var lika hög då som under de värsta veckorna i pandemins första våg.

Graf som visar hur många människor i Dalarnas läm som avlidit på grund av covid-19

Testning och smittspårning

Under vecka tre togs 6 260 PCR-prover i länet, vilket är något färre än föregående vecka och betydligt färre än toppnoteringen vecka 51 då det togs nästan 10 000 prover i länet.

Av de som testade sig undervecka tre var 7,6 procent positiva. Något som kan jämföras med sista veckan i december när nästan 13 procent av de som testade sig bar på covid-19.

Under slutet av förra året byggde Regionen succesivt upp testningskapaciteten i länet. Den bedöms nu vara god och den överkapacitet som finns i fjällvärlden har under den gångna veckan flyttats till Vansbro, Malung och Borlänge.

Vaccination

Varje torsdag presenterar Region Dalarna de senaste vaccinationssiffrorna på sin hemsida. Till och med den 28 januari har 12 300 doser vaccin delats ut till länets särskilda boenden och vårdcentraler.

Samtliga boende på länets särskilda boenden har nu fått sin första dos och under vecka fyra räknar Regionen med att de också kommer få den andra dosen.

Vaccineringen har också påbörjats av de äldre (70+) som har hemtjänst eller hemsjukvård i länet, och av hälso-och sjukvårdspersonal i prioriterade verksamheter. Allt för att stärka skyddet hos länets mest sårbara.

Uppdaterad information om turordning, tider och platser för vaccinationer finns att hitta på 1177.se/dalarna.

Så påverkas Dalarna

Bland kommunernas vård- och omsorgsförvaltningar är läget oförändrat, vissa kommuner har fortfarande svårt med bemanningen på grund av hög frånvaro. Försäkringskassan meddelar också att de ser ett ökat antal ärendehanteringar i länet.

Regeringen har under veckan beslutat om att det inreseförbud som tidigare gället gentemot Danmark och Storbritannien, nu även omfattar Norge. Polisen har beslutat att riksväg 66 ska vara den ändå öppna gränsövergången mellan Dalarna och Norge.

Även Norge har under veckan skärpt gränsrestriktionerna. Det är nu bara gränspendlare som arbetar inom samhällskritiska funktioner och transporter, tillsammans med föräldrar som har barn på andra sidan gränsen, som undantas från restriktionerna.

Handeln fortsätter att påverkas negativt av de restriktionerna som regeringen och landets myndigheter infört. Flera företag uppges ha finansiella problem. Hårdast drabbade är restaurangbranschen. Samtidigt är det fortsatt få konkurser och varsel om uppsägningar i länet.

Tillsyn och efterlevnad

Tillresande och besökstryck har minskat i länet och efterlevnaden av rekommendationer är oförändrat medelgod. De risker som Länsstyrelsen ser är trängsel i handeln, besöksmålens inomhusutrymmen och personalutrymmen, och det stora besöksantal som väntas komma till länets skidanläggningar under sportlovet.

Samtidigt har Länsstyrelsen påbörjat tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen och de initiala bedömningarna är att det finns en stor förståelse för reglerna och en vilja bland länets verksamhetsutövare att göra rätt.

– Det är väldigt positivt att länets verksamhetsutövare vill göra rätt. Det ger oss möjlighet att genom tillsyn och dialog tillsammans bekämpa smittspridningen, säger landshövding Ylva Thörn.

Planerade och vidtagna åtgärder i Dalarna

Trafikverket har aktiverat en regional krisledningsstab för att samverka med flera polismyndigheter och länsstyrelser för att tillsammans samverka om gränsövergången till Norge. Avstängningarna vid norgegränsen kommer att skyltas men inga fysiska avstängningar kommer att ske på svensk sida.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare


"Så länge människor riskerar att bli sjuka har du ett personligt ansvar att skydda dig själv och andra. Följ lagar och rekommendationer och fortsätt att bromsa smittspridningen av covid-19."

Här kan du läsa mer coronapandemin och myndigheterna hanteringen i Dalarnas län. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt