05 sep 2024 klocka 13.30 - 15.00

Unga hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck

Välkommen på en kunskapshöjande digital föreläsning där du får ta del av resultaten från rapporten ”Det får inte existera”. Rapporten handlar om unga hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck samt omvändelseförsök.

Föreläsare

Anna Berglund, utredare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor presenterar under föreläsningen resultaten från rapporten ”Det får inte existera”. Unga hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck samt omvändelseförsök. Under föreläsningen presenteras unga hbtq-personers erfarenheter av att leva i familjer med hedersnormer och hur de anpassar sig efter familjens krav för att undgå våld eller social exkludering. Föreläsningen belyser även hbtq-personers särskilda utsatthet i en hederskontext, och de hinder som föreligger för dessa unga att söka stöd och hjälp för att förändra sina liv.

Lovisa Nordqvist, kurator och samtalsterapeut på Ungdomsmottagningen i Borlänge, ger en introduktion till ett hbtqi-kompetent bemötande med särskild fokus på mötet med unga hbtqi-personer som befinner sig i en särskilt utsatt situation. Hbtqi-personer möter ofta okunskap i mötet med yrkesverksamma som vill väl, vilket bidrar till en minskad benägenhet att söka stöd och hjälp och minskat förtroende för viktiga samhällsinstanser. Föreläsningen belyser därför vikten av ett hbtqi-kompetent bemötande och hur vi kan vara med och främja psykisk och fysisk hälsa hos hbtqi-personer genom ett gott bemötande.

Målgrupp

Yrkesverksamma som i sitt arbete kan komma i kontakt med unga hbtq-personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Syfte

Att erbjuda ny kunskap som kan förbättra förutsättningarna för de unga i mötet med yrkesverksamma

Genom att delta medverkar du till att stärka kunskapen om de mänskliga rättigheterna samt att uppnå Jämställdhetspolitikens delmål 5 – Jämställd hälsa, och delmål 6 - Mäns våld mot kvinnor ska upphöra, samt Agenda 2030 mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen.

Föreläsningen genomförs inom ramen för arbetet med att utveckla ett regionalt resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Dalarna.

Varmt välkomna!

Var:
Digitalt. Teams-länk skickas till deltagarna efter sista anmälningsdag.
Kostnad:
Deltagandet är kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
03 sep 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan. Om du saknar bekräftelse per e-post är du inte anmäld.

Sista anmälningsdag är den 3 september klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss