04 sep 2024 klocka 13.00 - 14.30

Organiserad brottslighet - Hur finansieras den?

pengar i såpigt vatten

Foto: Mostphotos

Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebros län bjuder under 2024 in till en digital utbildningsserie om välfärdsbrottslighet. Det här är seriens tredje tillfälle.

Välfärdsbrottslighet är ett högst påtagligt och allvarligt hot mot vår gemensamma välfärd. Ideella föreningar missbrukas av kriminella aktörer för att begå brott, exempelvis för att få del av bidragsmedel från det offentliga. Skatteverket bedömer att risken för bidragsbedrägerier här är hög och mörkertalet är sannolikt stort.

Urban Olsson, Polismyndigheten Region Mitt, kommer under utbildningen att berätta om statliga myndigheters samverkan mot organiserad brottslighet och kriminell ekonomi samt ger ökad kunskap om olika typer av brott mot välfärden.

Innehåll

Föreläsningen kommer att behandla följande:

 • Hur definieras organiserad brottslighet?
 • Vad menas med kriminell ekonomi?
 • Hur ser statliga myndigheters samverkan ut?
 • Grundläggande kunskap om olika typer av brott mot välfärden.

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är :

 • brottsförebyggande samordnare eller andra typer av kommunala samordnare
 • handläggare som betalar ut kommunala skattemedel
 • samordnare som har till uppdrag att sprida kunskap om välfärdsbrottslighet i respektive kommun
 • andra berörda inom den kommunala sektorn.

Kommande utbildningar

 • 29 maj - Ideella föreningar som brottsverktyg
 • Hösten 2024 - Välfärdsbrott och narkotikahandel
 • Hösten 2024 - Välfärdsbrott - en utbildning för politiker och ledning

Anmäl dig

Anmäl dig via Länsstyrelsen i Gävleborgs län:

Organiserad brottslighet - Hur finansieras den?

Var:
Digitalt via Teams. Länken till utbildningen skickas ut dagen innan utbildningstillfället.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
02 sep 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss