Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

30 maj 2024 klocka 09.00 - 15.00

Stöd till utsatta i sexuell exploatering
- med särskilt fokus på barn och unga i samhällsvård

Välkommen till en fortbildande dag om stöd och skydd till en utsatt grupp. Utbilningen äger rum i Örebro. Det kommer finnas möjlighet till gemensam transport med buss från Falun, till utbildningen i Örebro och tillbaka. Anmälan till bussresan sker i samband med att du anmäler dig till utbildningen.

Barn och unga som utsätts för sexuell exploatering har rätt till stöd oavsett var de bor. Därför är ni som arbetar som socialsekreterare med barn och unga (i samhällsvård), som arbetar i civilsamhället och på HVB- och SiS-hem viktiga. Konferensen är en del av de återkommande nätverktsträffarna för Resursnätverket för mottagande och etablering av ensamkommande barn och unga. Dagen syftar till att ge kunskap om och verktyg för att stötta barn och ungdomar som utsätts eller har utsatts för sexuell exploatering. Utbildningsdagen sker i samverkan mellan länsstyrelserna Dalarna, Värmland och Örebro.

Målgrupp

Dagen riktar sig till du som möter målgruppen och är verksam inom Dalarna, Värmland eller Örebro län. Länsstyrelserna förbehåller sig rätten att fördela platserna till utbildningsdagen då platserna är begränsade.

Program, bussresa och anmälan

Information om program, gemensambussresa och anmälan hittar du på Länsstyrelsen i Örebro läns webbplats.

Stöd till utsatta i sexuell exploatering - med särskilt fokus på barn och unga i samhällsvård

Var:
City konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
13 maj 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss