29 maj 2024 klocka 13.30 - 15.30

Varför används ideella föreningar som brottsverktyg - Föreningar och bidrag – brott mot välfärden

Pengar som sticker ut från plånbok.

Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebros län bjuder under 2024 in till en digital utbildningsserie om välfärdsbrottslighet. Det här är seriens andra tillfälle.

Välfärdsbrottslighet är ett högst påtagligt och allvarligt hot mot vår gemensamma välfärd. Ideella föreningar missbrukas av kriminella aktörer för att begå brott, exempelvis för att få del av bidragsmedel från det offentliga. Skatteverket bedömer att risken för bidragsbedrägerier här är hög och mörkertalet är sannolikt stort.

Innehåll

Susanne Howard, Skatteverket, beskriver hur ideella föreningar enkelt kan bildas och utnyttjas för bidragsbedrägerier och annan ekonomisk brottslighet och ger några exempel på kontroller som kan vidtas för att motverka felaktiga utbetalningar. Föreningsbidrag som betalas ut på falska grunder göder den kriminella ekonomin och är därigenom även systemhotande.

Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen är på uppdrag av regeringen.

Myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet, Polisen Länk till annan webbplats.

Inom den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet har fenomenet med föreningar som brottsverktyg uppmärksammats och Operativa rådet har därför tillsatt en myndighetsgemensam arbetsgrupp som Susanne samordnar.

Föreläsningen kommer att behandla följande:

  • Susanne kommer att gå igenom vilka regler som styr bildandet av föreningar, ge exempel på hur de kan utnyttjas för bland annat bidragsbedrägerier och även några konkreta kontrollåtgärder som kan vidtas för att motverka felaktiga utbetalningar.
  • Det övergripande strategiska fältet för att stävja ekonomisk brottslighet. Hur kan våra kontroller skydda det övergripande systemet och föreningslivet i sig självt?

Målgrupp

Målgruppen är i första hand handläggare som betalar ut kommunala skattemedel i form av föreningsbidrag eller försörjningsstöd. Handläggare och strateger inom region och civilsamhälle är välkomna att delta och/eller samordnare som har till uppdrag att sprida kunskap om välfärdsbrottslighet i respektive kommun eller andra berörda inom den kommunala sektorn.

Anmälan

Anmäl dig via Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Varför används ideella föreningar som brottsverktyg - Föreningar och bidrag – brott mot välfärden

Utbildningstillfällen 2024

  • 27 mars - Utbildning om bidragsbrott
  • 29 maj - Ideella föreningar som brottsverktyg
  • Hösten 2024 - Välfärdsbrott och narkotikahandel
  • Hösten 2024 - Välfärdsbrott - en utbildning för politiker och ledning

Du hittar dessa tillfällen i Länsstyrelsen Gävleborgs, Västmanlands eller Uppsalas kalendarium.

Var:
Digitalt via Teams. Länken till utbildningen skickas ut dagen innan utbildningstillfället.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
24 maj 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss